skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Từ điển tục ngữ - thành ngữ - danh ngôn Anh - Pháp - Việt

Lê Ngọc Tú

2004

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

 • Nhan đề:
  Từ điển tục ngữ - thành ngữ - danh ngôn Anh - Pháp - Việt
 • Tác giả: Lê Ngọc Tú
 • Chủ đề: Từ điển; Thành ngữ; Ngữ pháp; Tục ngữ; Danh ngôn; Việt ngữ
 • Mô tả: Khoảng 2100 câu tục ngữ và thành ngữ Anh, dưới mỗi câu đều có ghi thêm các câu tục ngữ, thành ngữ, hoặc danh ngôn Pháp. Tiếp đến là câu dịch tục ngữ Anh theo nghĩa đen, sát từng chữ, đóng trong dấu ngoặc đơn. Hàng dưới là những câu tục ngữ, thành ngữ Việt Nam tương ứng hoặc gần nghĩa
 • Nơi xuất bản: Hà Nội Khoa học xã hội
 • Năm xuất bản: 2004
 • Định dạng: 543 tr. 24 cm..
 • Ngôn ngữ: Vietnamese
 • Phân loại DDC: 398.903 TU
 • Nguồn: Bộ sưu tập in

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...