skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Học tiếng Anh qua giọng Mỹ

Việt Anh

2008

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

 • Nhan đề:
  Học tiếng Anh qua giọng Mỹ
 • Tác giả: Việt Anh
 • Chủ đề: Ngôn ngữ; Tiếng Anh; Phát âm; Hội thoại
 • Mô tả: Cuốn sách bao gồm 52 mẫu hội thoại khác nhau với những mẫu câu cơ bản và thông thường được phát âm chuẩn theo tiếng Anh - Mỹ. Mỗi mẫu hội thoại được chia thành hai phần, trong mỗi phần là những câu đàm thoại ngắn gọn, dễ hiểu, được sắp xếp hợp lý từ đơn giản đến phức tạp
 • Nơi xuất bản: Hà Nội NXB Hồng Đức
 • Năm xuất bản: 2008
 • Định dạng: 307 tr. minh họa 21 cm. 1 CD-ROM.
 • Ngôn ngữ: Vietnamese
 • Phân loại DDC: 428 ANH
 • Nguồn: Bộ sưu tập in

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...