skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

56 điểm ngữ pháp cơ bản trong tiếng Anh - Mỹ

Huỳnh Thị Ái Nguyên ; Nguyễn Quang Vịnh

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

 • Nhan đề:
  56 điểm ngữ pháp cơ bản trong tiếng Anh - Mỹ
 • Tác giả: Huỳnh Thị Ái Nguyên
 • Tác giả: Nguyễn Quang Vịnh
 • Chủ đề: Ngôn ngữ -- Tiếng Anh - Mỹ; Tiếng Anh Mỹ -- Ngữ pháp
 • Mô tả: Giải thích cặn kẽ những điểm ngữ pháp cơ bản khi sử dụng Tiếng Anh. Phân tích những nét khác biệt giữa Tiếng Anh - Anh và Tiếng Anh - Mỹ
 • Nơi xuất bản: Hà Nội NXB Hà nội
 • Năm xuất bản: 2007
 • Định dạng: 167 tr. 21 cm..
 • Ngôn ngữ: Vietnamese
 • Phân loại DDC: 423 NGU
 • Nguồn: Bộ sưu tập in

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...