skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

16 bài học cách dùng ngữ pháp và viết tiếng Anh

Thanh Thảo ; Thanh Hoa

2009

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

 • Nhan đề:
  16 bài học cách dùng ngữ pháp và viết tiếng Anh
 • Tác giả: Thanh Thảo
 • Tác giả: Thanh Hoa
 • Chủ đề: Tiếng Anh; Ngôn ngữ; Ngữ pháp
 • Mô tả: Nội dung chủ yếu của cuốn sách laf tổng kết các vấn đề ngữ pháp cơ bản trong tiếng Anh liên quan đến danh từ, động từ, đại từ...
 • Nơi xuất bản: Hà Nội Hồng Đức
 • Năm xuất bản: 2009
 • Định dạng: 321 tr. 21 cm..
 • Ngôn ngữ: Vietnamese
 • Phân loại DDC: 425 THA
 • Nguồn: Bộ sưu tập in

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...