skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

8 Kết quả  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Đỗ Thị Bắc xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sử dụng lao động và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang Quản lý giáo dục

Hoàng Trung Hiếu -Trường Đại học Kinh tế và quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên ; Đỗ Thị Bắc -PGS. TS hướng dẫn

2013

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực trạng và một số giải pháp nhằm tạo việc làm cho người lao động nông thôn thành phố Thái Nguyên Kinh tế Nông nghiệp

Nguyễn Thị Linh -Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên ; Đỗ Thị Bắc -PGS. TS Hướng dẫn

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tạo động lực làm việc cho người lao động tại nhân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Sông Công Quản trị kinh doanh

Dương Hồng Anh -Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên ; Đỗ Thị Bắc -PGS.TS hướng dẫn

2015

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tạo động lực cho người lao động tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên Quản trị kinh doanh

Dương Thành Trung -Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên ; Đỗ Thị Bắc -PGS.TS hướng dẫn

2018

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Lao động và việc làm ở khu vực nông thôn tỉnh Thái Nguyên
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lao động và việc làm ở khu vực nông thôn tỉnh Thái Nguyên

Đỗ Thị Bắc

2006

Truy cập trực tuyến

6
Đánh giá khả năng thích ứng của một số tổ hợp lúa lai F1 mới chọn tạo tại Lào Cai
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá khả năng thích ứng của một số tổ hợp lúa lai F1 mới chọn tạo tại Lào Cai

Đỗ Thị Bắc

2010

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá khả năng thích ứng của một số tổ hợp lúa lai F1 mới chọn tạo tại Lào Cai Trồng trọt

Đỗ Thị Bắc -Đại học Nông lâm Thái Nguyên ; Nguyễn Hữu Hồng -PGS. TS hướng dẫn

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoàn thiện công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Quản lý Kinh tế

Nguyễn Công Hoan -Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên ; Đỗ Thị Bắc -PGS.TS hướng dẫn

2013

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8 Kết quả  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Đỗ Thị Bắc
  2. Dương Hồng Anh
  3. Nguyễn Thị Linh
  4. Dương Thành Trung
  5. Nguyễn Công Hoan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...