skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

8 Kết quả  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Trần Đình Tuấn xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tăng cường quản lý ngân sách nhà nước thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai Quản lý kinh tế

Nguyễn Quốc Việt -Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên ; Trần Đình Tuấn -PGS.TS hướng dẫn

2018

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên Kinh tế Nông nghiệp

Nguyễn Đức Cường -Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên ; Trần Đình Tuấn -TS Hướng dẫn

2011

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải pháp đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bắc Kạn Kinh tế nông nghiệp

Ngọc Thị Hoài Thương -Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh tế doanh - Đại học Thái Nguyên ; Trần Đình Tuấn -TS hướng dẫn

2013

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tăng cường sử dụng lao động nữ trong nông nghiệp tại xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Quản lý kinh tế

Lê Thị Thúy Hằng -Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên ; Trần Đình Tuấn -PGS.TS hướng dẫn

2017

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tình hình sử dụng lao động nông nghiệp tại huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên kinh tế nông nghiệp

Nguyễn Đình Sơn -Trường Đại học Kinh tế và quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên ; Trần Đình Tuấn -PGS. TS hướng dẫn

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động trên địa bàn thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên

Triệu Tú Anh -Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên ; Trần Đình Tuấn -TS hướng dẫn

2014

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Huy động và sử dụng nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn miền núi địa bàn nghiên cứu ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Trần Đình Tuấn

2008

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ảnh hưởng của chính sách giao đất, giao rừng đến hiệu quả sử dụng đất nông lâm nghiệp theo hướng bền vững ở huyện Phú Lương Kinh tế nông nghiệp

Phan Thanh Hà -Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên ; Trần Đình Tuấn -TS hướng dẫn

2015

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8 Kết quả  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...