skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

12 Kết quả  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Lọc theo: Nơi xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Giáo trình tâm lý học lao động
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình tâm lý học lao động

2011

Truy cập trực tuyến

2
Nguồn lao động và sử dụng nguồn lao động ở nông thôn
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nguồn lao động và sử dụng nguồn lao động ở nông thôn

2009

Truy cập trực tuyến

3
Phát triển xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào trong điều kiện hình thành cộng đồng kinh tế Asean
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào trong điều kiện hình thành cộng đồng kinh tế Asean

Vidavong Heuangmisouk

2018

Truy cập trực tuyến

4
Đầu tư phát triển công nghiệp tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đầu tư phát triển công nghiệp tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Kannika Saignasane

2018

Truy cập trực tuyến

5
Chính sách Nhà nước hỗ trợ xuất khẩu hàng hóa của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách Nhà nước hỗ trợ xuất khẩu hàng hóa của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Mai Yayongyia

2016

Truy cập trực tuyến

6
Bảo đảm lực lượng lao động cho các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bảo đảm lực lượng lao động cho các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025

Đỗ Tuấn Sơn

2017

Truy cập trực tuyến

7
Tác động của văn hóa tổ chức lên hệ thống thù lao khuyến khích trong các doanh nghiệp Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tác động của văn hóa tổ chức lên hệ thống thù lao khuyến khích trong các doanh nghiệp Việt Nam

Nguyễn Thị Hồng Thắm

2014

Truy cập trực tuyến

8
Sự tham gia của cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch miền núi: nghiên cứu điển hình tại Sa Pa, Lào Cai
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sự tham gia của cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch miền núi: nghiên cứu điển hình tại Sa Pa, Lào Cai

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

2016

Truy cập trực tuyến

9
Chuyển dịch cơ cấu lao động tại Việt Nam: các yếu tố tác động và vài trò đối với tăng trưởng kinh tế
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chuyển dịch cơ cấu lao động tại Việt Nam: các yếu tố tác động và vài trò đối với tăng trưởng kinh tế

Thị Thu Hương Vũ

2017

Truy cập trực tuyến

10
Thu nhập của lao động di cư làm thuế trong khu vực phi chính thức trên địa bàn nội thành Hà Nội
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thu nhập của lao động di cư làm thuế trong khu vực phi chính thức trên địa bàn nội thành Hà Nội

Doãn Hoàn Nguyễn

2017

Truy cập trực tuyến

11
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) đối với người lao động trong các doanh nghiệp dệt may tại Việt Nam
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) đối với người lao động trong các doanh nghiệp dệt may tại Việt Nam

Phạm Việt Thắng

2018

Truy cập trực tuyến

12
Vai trò của vốn con người trong giảm nghèo bền vững ở Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vai trò của vốn con người trong giảm nghèo bền vững ở Việt Nam

Thái Phúc Thành

2014

Truy cập trực tuyến

12 Kết quả  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nguyễn Thị Hồng Thắm
  2. Kannika Saignasane
  3. Đỗ Tuấn Sơn
  4. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
  5. Mai Yayongyia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...