skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 37  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Nơi xuất bản: Hà Nội Chính trị Quốc gia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào Cai (1947- 2007)

Đảng Bộ tỉnh Lào Cai

2010

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các quy định về lao động đặc thù - Lao động nữ

1997

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động

1996

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 1930 - 2007 Tài liệu tuyên truyền

2012

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách, chế độ đối với lao động Việt Nam làm việc tại các cơ quan, xí nghiệp nước ngoài tại Việt Nam và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

1996

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bộ luật lao động của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1994

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quy định pháp luật về đình công và giải quyết tranh chấp lao động

2008

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hỏi - đáp về đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Phạm Công Bảy

1998

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Văn bản mới hướng dẫn thi hành bộ Luật lao động năm 1994 sửa đổi, bổ sung các năm 2002, 2006, 2007 tập 1

Kim Soyeong ; Park Won; Lê Huy Lâm

TP. Hồ Chí Minh Big step TOEIC: 3 steps to conquer the new TOEIC test 95380

2008

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Nhật Bản với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, Lào và Campuchia trong giai đoạn hiện nay
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nhật Bản với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, Lào và Campuchia trong giai đoạn hiện nay

Hoàng Thị Minh Hoa -chủ biên

2010

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những quy định pháp luật về quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, công chức nhà nước và người lao động Tái bản có sửa chữa, bổ sung

1999

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn phân loại nghề nặng nhọc độc hại ở Việt Nam

Viện khoa học lao động và các vấn đề xã hội

1995 6(38) TC Kinh tế thế giới

1996

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cay Sỏn Phômvihản tiểu sử và sự nghiệp

Đức Vượng

2008

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chế độ pháp luật đối với quyền lợi và trách nhiệm của công nhân viên chức

1995

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần

1997

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Trung đoàn 52 Tây Tiến 70 năm chiến thắng lịch sử Mường Láp - Hủa Phăn - Lào (1945 - 2015)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trung đoàn 52 Tây Tiến 70 năm chiến thắng lịch sử Mường Láp - Hủa Phăn - Lào (1945 - 2015)

Lê Thanh Bài

2017

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các văn bản pháp luật về tố tụng: Dân sự - Kinh tế - Lao động - Hành chính và thi hành án

1996

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và hướng dẫn thi hành Lao động, an toàn giao thông đường sắt, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa, thuỷ sản, y tế, an ninh trật tự Tập II

Hà Nội Chính trị Quốc Gia 1996 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và hướng dẫn thi hành 98131

1996

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đường thời đại tiểu thuyết lịch sử tập 5 Lao vào lửa

Đặng Đình Loan

Hà Nội Chính trị Quốc Gia 2013 Đường thời đại 87740

2013

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phụ nữ tham gia lãnh đạo quản lý

Viện Khoa học Lao động và Các vấn đề Xã hội Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Lao động nữ

1997

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 37  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (7)
 2. 1997 đến 2001  (9)
 3. 2002 đến 2007  (4)
 4. 2008 đến 2011  (11)
 5. Sau 2011  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Đặng Đình Loan
 2. Donovan Deanna
 3. Nguyễn Văn Phần
 4. Trần Thị Minh Ngọc
 5. Hồ Khang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...