skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 555  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Nơi xuất bản: Hà Nội Lao động xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những văn bản hướng dẫn thi hành Bộ Luật lao động Tập 2

Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

Hà Nội Lao động 1996 Những văn bản hướng dẫn thi hành Bộ Luật lao động 98429

1996

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những vấn đề cần biết về Bộ luật lao động

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ban Kinh tế - Chính sách Xã hội

1996

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An toàn lao động trong thuỷ lợi

Chu Thị Thơm -biên soạn ; Phan Thị Lài; Nguyễn Văn Tó

2006

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bộ Luật lao động hướng dẫn thực hiện thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động

Quang Minh

2015

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Từ điển thuật ngữ an toàn và vệ sinh lao động từ và cụm từ được dùng trong an toàn và vệ sinh lao động

Trung tâm thông tin về an toàn và vệ sinh Lao động Quốc tế

2013

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bộ luật Lao động sửa đổi và những văn bạn hướng dẫn thi hành

2008

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Bộ luật lao động, Luật công đoàn, quy định mới nhất về tiền lương, thù lao, tiền thưởng, hợp đồng lao động, tranh chấp lao động, bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sổ tay pháp luật dành cho cán bộ, công chức và người lao động

2003

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bảo vệ người lao động di trú Tập hợp các văn kiện quan trọng của quốc tế, khu vực ASEAN và của Việt Nam liên quan đến vị thế và việc bảo vệ người lao động di trú

Nguyễn Đăng Dung

2009

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hệ thống hóa các văn bản pháp luật mới về lao động

Hải Đăng ; Hải Đăng -Sưu tập và tuyển chọn

2003

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kỹ thuật trồng phi lao chống cát

Chu Thị Thơm -biên soạn ; Phan Thị Lài; Nguyễn Văn Tó

2006

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lao động Cơ quan của tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

2009

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lao động Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

2009

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những văn bản hướng dẫn thi hành Bộ Luật lao động

Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

1996

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An toàn lao động trong thủy lợi Acticve Server Pages

Chu Thị Thơm -chủ biên ; Phan Thị Lài; Nguyễn Văn Tó

2006

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Tướng quân Phạm Ngũ Lão truyện thơ khuyết danh
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tướng quân Phạm Ngũ Lão truyện thơ khuyết danh

Trần Tuấn Doanh -sưu tầm; Hoàng Văn Trị -sưu tầm; Vũ Tiến Kỳ -sưu tầm

2011

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kỷ luật không cần trừng phạt

Grote Dick ; Trịnh Hồng Hạnh -dịch

2008

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương pháp phòng chống bệnh giun sán ở vật nuôi

Chu Thị Thơm ; Phan Thị Lài; Nguyễn Văn Tó

2006

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phòng chống ô nhiễm đất và nước ở nông thôn

Chu Thị Thơm -biên soạn ; Phan Thị Lài; Nguyễn Văn Tó

2006

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Công đoàn Việt Nam - 80 năm chặng đường qua hai thế kỷ (1929- 2009)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Công đoàn Việt Nam - 80 năm chặng đường qua hai thế kỷ (1929- 2009)

2009

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 555  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (11)
 2. 2001 đến 2004  (20)
 3. 2005 đến 2008  (211)
 4. 2009 đến 2013  (258)
 5. Sau 2013  (47)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (550)
 2. Tạp chí  (4)
 3. Luận văn, luận án  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (546)
 2. English  (6)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nguyễn Văn Tó
 2. Phan Thị Lài
 3. Chu Thị Thơm
 4. Đồng Thị Vân Hồng
 5. Thùy Linh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...