skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 48  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Phân loại DDC: Lịch sử Đông Nam Á Châu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quá trình đấu tranh giành độc lập của nhân dân các bộ tộc Lào giai đoạn 1893 - 1945 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

Nghiêm Thị Hải Yến -Đại học Sư phạm ; Đào Tuấn Thành; Hà Việt

2008

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hôn nhân và gia đình của người Khơ mú ở huyện Phương, tỉnh Viêng Chăn (CHDCND Lào) từ năm 1975-2015 Lịch sử Việt nam

Amphon SonPhet -Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Thái Nguyên ; Đàm Thị Uyên -PGS.TS hướng dẫn

2017

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phong trào công nhân tỉnh Lào Cai (1897-1945) Lịch sử Việt Nam

Phạm Quang Trung -Đại học Sư Phạm - Đại học Thái Nguyên ; Hà Thị Thu Thủy -PGS.TS hướng dẫn

2015

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đời sống kinh tế, văn hóa của người Tà Ôi tỉnh Salavan nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (1986-2016) Lịch sử Việt Nam

Bounthan Sooksavanh -Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên ; Nghiêm Thị Hải Yến -TS hướng dẫn

2018

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đời sống kinh tế, văn hóa của cộng đồng người Việt định cư tại tỉnh Champasak (Lào) từ năm 1986 đến năm 2016 Lịch sử Việt Nam

Somephan Vongphim -Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên ; Hà Thị Thu Thủy -PGS.TS hướng dẫn

2018

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hệ thống chợ ở huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai trong quá khứ và hiện tại

Nguyễn Thị Lan Phương ; Đàm Thị Uyên -hướng dẫn

2005

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động kinh tế, văn hóa của cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Salavan (Lào) từ năm 1986 đến năm 2015 Lịch sử Việt Nam

Singamphai Phimphaphone -Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên ; Nguyễn Thị Quế Loan -TS hướng dẫn

2016

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Công cuộc xây dựng nông thôn mới ở huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai (2007 - 2015) Lịch sử Việt Nam

Trần Thị Kim Oanh -Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên ; Nguyễn Xuân Minh -TS hướng dẫn

2016

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinh tế, văn hóa của cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Luang Prabang nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (1986-2015) Lịch sử Việt Nam

Sombath Kingbouakai -Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên ; Hoàng Thị Mỹ Hạnh -PGS.TS hướng dẫn

2018

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động giao thương Việt Nam - Lào qua cửa khẩu quốc tế Nặm Phao (1997 - 2015) Lịch sử Việt Nam

Vatsana Douangmalasy -Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên ; Hà Thị Thu Thủy -PGS.TS hướng dẫn

2016

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động kinh tế, văn hóa của cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Khăm Muộn (Lào) từ năm 1947 đến năm 2015 Lịch sử Việt Nam

Layphone Phanmahesack -Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên ; Kim Ngọc Thu Trang -TS hướng dẫn

2016

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đời sống kinh tế văn hóa của dân tộc Thái đen (Tày Đăm) huyện Khăm Tỉnh Xiêng khoảng nước CHDCND Lào giai đoạn 1975-2015 Lịch sử Việt Nam

Senkhamchan Khamfeng -Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Thái Nguyên ; Hà Thị Thu Thủy -PGS.TS hướng dẫn

2017

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lễ cấp sắc và tang ma của người dao tuyển ở huyện Bản Thắng tỉnh Lào Cai Lịch sử Việt Nam

Phan Thị Hằng -Đại học Sư phạm Thái Nguyên ; Nguyễn Duy Tiến -TS Hướng dẫn

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vietnam trong quá khứ qua 700 hình ảnh

Nguyễn Khắc Cần

1997

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dấu tích ngàn năm Thăng Long Hà Nội

Nguyễn Đăng Vinh -sưu tầm, tuyển chọn và biên soạn

2005

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cổ sử Việt Nam một cách tiếp cận vấn đề

Trương Thái Du

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dấu tích Thăng Long Hà Thành kim tích thảo

Lê Dư ; Hồ Viên -dịch và chú thích

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hà Nội mùa đông ấy Tiểu thuyết

Huỳnh Việt Hải

2009

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gương sáng nữ Việt

Trần Đình Ba

2009

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lịch sử Thủ đô Hà Nội

Trần Huy Liệu -chủ biên; Nguyễn Lương Bích; Mai Hạnh

2009

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 48  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (5)
 2. 2006 đến 2008  (7)
 3. 2009 đến 2011  (11)
 4. 2012 đến 2015  (11)
 5. Sau 2015  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (33)
 2. Luận văn, luận án  (15)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hà Thị Thu Thủy
 2. Nguyễn Đăng Vinh
 3. Nguyễn Xuân Minh
 4. Nghiêm Thị Hải Yến
 5. Đàm Thị Uyên

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...