skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 69  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 next page
Lọc theo: Phân loại DDC: Sản xuất xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải pháp xây dựng nông thôn mới tại huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai Kinh tế Nông nghiệp

Nguyễn Thị Dạ Ngân -Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên ; Nguyễn Đình Long -PGS.TS hướng dẫn

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia từ lý thuyết đến thực tiễn: sách chuyên khảo

Nguyễn Duy Dũng

2010

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên Kinh tế Nông nghiệp

Nguyễn Đức Cường -Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên ; Trần Đình Tuấn -TS Hướng dẫn

2011

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải pháp phát triển du lịch ở huyện Sa pa tỉnh Lào Cai Quản trị kinh doanh

Dương Quyết Chiến -Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên ; Trần Thị Minh Ngọc -TS hướng dẫn

2014

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển công tác dạy nghề cho lao động nông thôn tỉnh Thái Nguyên Kinh tế Nông nghiệp

Nguyễn Thị Nga -Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên ; Lê Quang Dực -PGS. TS Hướng dẫn

2011

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao vai trò của lao động nữ dân tộc thiểu số trong pháp triển kinh tế hộ nông dân huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên Kinh tế Nông thôn

Nguyễn Thị Vân Chi -Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên ; Ngô Xuân Hoàng -TS hướng dẫn

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh Kinh tế nông nghiệp

Nguyễn Ngọc Minh -Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên ; Phạm Công Toàn -TS hướng dẫn

2015

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải pháp thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai đến năm 2020 Kinh tế nông nghiệp

Trần Thị Kim Hoa -Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh- Đại học Thái Nguyên ; Bùi Đình Hòa -TS hướng dẫn

2013

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải pháp nâng cao vai trò của lao động nữ trong phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên kinh tế nông nghiệp

Bùi Thu Hoà -Đại học Kinh tế va Quản trị kinh doanh ; Đoán Quan Thiệu -TS hướng dẫn

2011

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tác động của đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh Lào Cai Quản trị kinh doanh

Trần Thị Hồng Thái -Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên ; Bạch Hồng Việt -TS hướng dẫn

2014

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tăng cường thực hiện chính sách đố với lao động nữ trong doanh nghiệp - nghiên cứu điển hình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Quản lý kinh tế

Hoàng Thúy Ngân -Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên ; Nguyễn Ngọc Sơn -PGS.TS hướng dẫn

2015

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tình hình chuyển dịch cơ cấu lao động của huyện Phổ Yên do ảnh hưởng của công nghiệp hóa Kinh tế nông nghiệp

Trần Anh Sơn -Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên ; Ngô Xuân Hoàng -TS hướng dẫn

2012

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tăng cường sử dụng sản phẩm phái sinh hàng hóa để phòng ngừa rủi ro cho các doanh nghiệp xuất khẩu chè tại tỉnh Lào Cai Quản lý kinh tế

Hà Thị Thùy Dung -Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên ; Dương Thị Tình -TS hướng dẫn

2018

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải pháp chủ yếu nâng cao vai trò của lao động nữ dân tộc tày trong phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên Kinh tế nông nghiệp

Nguyễn Thị Anh Hoa -Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên ; Đoàn Quang Thiệu -TS Hướng dẫn

2011

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn vùng thu hồi đất huyện Quế Võ - Bắc Ninh Kinh tế nông nghiệp

Lê Xuân Hồng -Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên ; Trần Chí Thiện -PGS. TS Hướng dẫn

2011

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tình hình sử dụng lao động nông nghiệp tại huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên kinh tế nông nghiệp

Nguyễn Đình Sơn -Trường Đại học Kinh tế và quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên ; Trần Đình Tuấn -PGS. TS hướng dẫn

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đáng giá năng suất lao động của các doanh nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Quản trị kinh doanh

Nguyễn Thị Thu Huyền -Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên ; Tăng Văn Khiên -PGS.TS hướng dẫn

2015

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến đạo đức nghề nghiệp của người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Quản lý kinh tế

Đặng Kim Oanh -Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên ; Nguyễn Thị Thu Thương -TS hướng dẫn

2017

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững tại huyện Si Ma Cai tỉnh Lào Cai Kinh tế Nông nghiệp

Trương Mạnh Hùng -Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên ; Phạm Thị Lý -PGS. TS Hướng dẫn

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài giảng nguyên lý kinh tế vĩ mô

Nguyễn Văn Ngọc ; Lao động

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 69  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (3)
 2. 2005 đến 2007  (16)
 3. 2008 đến 2010  (12)
 4. 2011 đến 2014  (25)
 5. Sau 2014  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (42)
 2. Luận văn, luận án  (27)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Trần Đình Tuấn
 2. Ngô Xuân Hoàng
 3. Nguyễn Công Nhự
 4. Nguyễn Như Ý
 5. Trần Thị Bích Dung

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...