skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 113  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diện mạo văn học cận hiện đại Lào

Đức Ninh ; Trần Thúc Việt

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Văn học Lào Cai từ năm 1986 đến nay Văn học Việt Nam

Phạm Thị Thương -Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên ; Nguyễn Đức Hạnh -PGS.TS hướng dẫn

2015

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hình tượng nhân vật người lao động miền núi trong sáng tác của Tô Hoài về đề tài vùng cao Văn học Việt Nam

Ma Thế Cừ ; Đào Thuỷ Nguyên -TS hướng dẫn

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đàm đạo với Lão Tử

Lưu Ngôn

2006

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Tướng quân Phạm Ngũ Lão truyện thơ khuyết danh
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tướng quân Phạm Ngũ Lão truyện thơ khuyết danh

Trần Tuấn Doanh -sưu tầm; Hoàng Văn Trị -sưu tầm; Vũ Tiến Kỳ -sưu tầm

2011

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lão mai tuyển tập truyện Tập II

Đỗ Chu

Hà Nội Văn học 2010 Lão Mai 81199

2010

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bạch ngọc lão hổ tập 4

Nguyễn Hùng Thái -dịch

Hà Nội Văn học 2008 Bạch ngọc lão hổ 77439

2008

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bạch ngọc lão hổ tập 1

Nguyễn Hùng Thái -dịch

Hà Nội Văn học 2008 Bạch ngọc lão hổ 77439

2008

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bạch ngọc lão hổ tập 2

Nguyễn Hùng Thái -dịch

Hà Nội Văn học 2008 Bạch ngọc lão hổ 77439

2008

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bạch ngọc lão hổ tập 3

Nguyễn Hùng Thái -dịch

Văn học 2008 Hà Nội Bạch ngọc lão hổ 77439

2008

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lão Mai

Đỗ Chu

2010

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

@ lão hâm tập truyện ngắn

Phan Chí Thắng

2008

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chuyện lạ có thật về một con người truyện ký

Cao Hùng

2006

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mùa lá rụng trong vườn giải thưởng văn học ASEAN 1998, giải thưởng Nhà nước về Văn học 2001

Ma Văn Kháng

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dòng đời rong ruổi tập truyện

Từ Thiết Linh

2008

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chuyện lạ dưới chân pháo đài cổ Tập truyện ngắn

Trần Thị Mộng Dần

2008

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tuyển tập nghiên cứu, phê bình

Trương Tửu

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sự huyền diệu của tình yêu Tiểu thuyết

Võ Khắc Nghiêm

2008

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vết thù Tiểu thuyết hiện đại Việt Nam

Song Hương

2008

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những cô gái Đồng Lộc tiểu thuyết

Trần Huy Quang

2008

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 113  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (2)
 2. 2004 đến 2005  (2)
 3. 2006 đến 2007  (18)
 4. 2008 đến 2010  (62)
 5. Sau 2010  (30)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (108)
 2. Luận văn, luận án  (5)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chu Lai
 2. Vũ Nham
 3. Lê Lam Sơn
 4. Nguyễn Hùng Thái
 5. Đan Thành

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...