skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 51  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Chủ đề: An toàn lao động xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An toàn lao động trong thuỷ lợi

Chu Thị Thơm -biên soạn ; Phan Thị Lài; Nguyễn Văn Tó

2006

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An toàn vệ sinh lao động trong sử dụng điện

Cục an toàn lao động

2012

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An toàn vệ sinh lao động trong thi công xây dựng

Cục an toàn lao động

2012

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Từ điển thuật ngữ an toàn và vệ sinh lao động từ và cụm từ được dùng trong an toàn và vệ sinh lao động

Trung tâm thông tin về an toàn và vệ sinh Lao động Quốc tế

2013

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác huấn luyện vệ sinh sức khỏe lao động quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động 2014

Thùy Linh; Việt Trinh

2014

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Hướng dẫn nghiệp vụ công tác huấn luyện vệ sinh sức khỏe lao động - quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác huấn luyện vệ sinh sức khỏe lao động - quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động

Thùy Linh -sưu tâm và hệ thống hóa; Việt Trinh -sưu tâm và hệ thống hóa

2014

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bảo hộ lao động & kỹ thuật an toàn điện

Trần Quang Khánh

2008

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tâm lý học lao động

Đào Thị Oanh

2008

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
An toàn vệ sinh lao động trong thi công xây dựng
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An toàn vệ sinh lao động trong thi công xây dựng

2008

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bảo hộ lao động trong ngành xây dựng

Bộ Xây dựng ; Bộ xây dựng

2005

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An toàn vệ sinh lao động khi làm việc trên cao

Bùi Thanh Giang

2009

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sổ tay an toàn vệ sinh lao động

Trần Ngọc Lân

2015

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An toàn vệ sinh lao động trong thi công xây dựng

Bùi Hữu Hạnh

2014

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Hướng dẫn nghiệp vụ công tác huấn luyện vệ sinh sức khỏe lao động quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động 2014
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác huấn luyện vệ sinh sức khỏe lao động quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động 2014

2014

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tài liệu huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động trong lĩnh vực viễn thông

2010

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Tài liệu huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động trong lĩnh vực viễn thông
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tài liệu huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động trong lĩnh vực viễn thông

2013

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Đa phiên bản

An toàn lao động trong xây dựng, bảo dưỡng và sửa chữa mạng ngoại vi

Bùi Thanh Giang

Tìm thấy nhiều phiên bản
Xem 2 phiên bản

18
Tài liệu hướng dẫn giảng dạy và bộ công cụ lượng giá "An toàn vệ sinh lao động trong ngành y tế" Tài liệu dành cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng khối ngành y dược
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tài liệu hướng dẫn giảng dạy và bộ công cụ lượng giá "An toàn vệ sinh lao động trong ngành y tế" Tài liệu dành cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng khối ngành y dược

Nguyễn Văn Sơn

2017

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình an toàn lao động Dùng cho các nhà trường đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp

Nguyễn Thế Đạt

2009

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình an toàn lao động ngành đào tạo: Điện dân dụng

Vũ Quốc Hà ; Trần Thị Hà

2006

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 51  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Bộ sưu tập 

 1. Bộ sưu tập in  (30)
 2. Bộ sưu tập số  (21)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (3)
 2. 1997 đến 2005  (5)
 3. 2006 đến 2008  (13)
 4. 2009 đến 2012  (12)
 5. Sau 2012  (21)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (47)
 2. Luận văn, luận án  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nguyễn Văn Sơn
 2. Cục an toàn lao động
 3. Trần Ngọc Lân
 4. Đỗ Văn Hàm
 5. Nguyễn Đức Đãn

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...