skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.282  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Mechanical Engineering xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spontaneous self-rolling of aluminum (0 0 1)/(1 1 1) textured bilayer nanofilms into nanotubes and nanocoils

Lao, Jijun ; Moldovan, Dorel

Scripta Materialia, 2010, Vol.63(11), pp.1120-1123 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical evaluation of a solar chimney geometry for different ground temperatures by means of constructal design.(Report)

Vieira, R.S. ; Petry, A.P. ; Rocha, L.A.O. ; Isoldi, L.A. ; Dos Santos, E.D.

Renewable Energy, 2017, Vol.109, p.222 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种齿轮轴
Gear shaft

Lao Lao

30 November 2016

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种手压阀
Hand valve

Lao Lao

30 November 2016

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种电机轴肋板定位装置
Motor shaft floor positioner

Lao Lao

30 November 2016

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Branch cutting algorithm for unwrapping photoelastic phase map with isotropic point

Zhang, Yao-Ting ; Huang, Min-Jui ; Liang, Hua-Rong ; Lao, Fu-You

Optics and Lasers in Engineering, May 2012, Vol.50(5), pp.619-631 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new finding of the existence of Feigenbaum’s constants in the fractional-order Chen–Lee system

Chen, Hsien-Keng ; Sheu, Long-Jye ; Tam, Lap-Mou ; Lao, Seng-Kin

Nonlinear Dynamics, 2012, Vol.68(4), pp.589-599 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Water heater heated by using residual heat of gas range

Lao Zhuochang

14 August 2013

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Built -in battery holder's flashlight device

Lao Junsen

13 January 2016

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel hook

Lao Guangxin

04 July 2012

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种复合冷却的摩托车发动机气缸体结构
Composite cooling motorcycle engine cylinder body structure

Lao Fuhou

16 March 2018

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

High -lift submerged motor pump mechanical seal pressure relief device

Lao Zhihong

30 March 2016

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plant essential oil fresh air cup capable of generating negative ions

Lao Zhongbin

12 March 2014

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种多功能台灯
Multifunctional desk lamp

Lao Qifu

28 November 2017

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sucker type hook capable of realizing double fixing

Lao Guangxin

20 June 2012

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sucker type hook

Lao Guangxin

04 July 2012

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Water heater capable of heating by using waste heat of gas stove

Lao Zhuochang

27 March 2013

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solar doorplate lamp

Lao Zhongbin

12 June 2013

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pipeline noise reduction tape

Lao Zhenhua

29 May 2013

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

液压恒压系统
Hydraulic constant-pressure system

Lao Gangxing

20 April 2018

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.282  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (113)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.213)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1990  (14)
 2. 1990 đến 1997  (19)
 3. 1998 đến 2004  (23)
 4. 2005 đến 2012  (255)
 5. Sau 2012  (968)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.231)
 2. Chinese  (822)
 3. French  (62)
 4. Spanish  (12)
 5. German  (11)
 6. Japanese  (5)
 7. Korean  (5)
 8. Russian  (4)
 9. Portuguese  (4)
 10. Romanian  (3)
 11. Italian  (1)
 12. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lao Chengyun
 2. Luo Hanbing
 3. Zhang Shuai
 4. Zhu Lulu
 5. Hou Xuedan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...