skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.744  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Metallurgy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

涤纶织物碱前处理废水的治理工艺
Treatment process for polyester fabric base pretreatment wastewater

Lao Guanming ; Lao Zhiming

11 January 2017

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of heat treatment on the structure, morphology and electrocatalytic activity of cobalt hydroxide electrocatalyst

Qin, Haiying ; Lao, Shaojiang ; Liu, Zixuan ; Zhu, Jingke ; Li, Zhoupeng

International Journal of Hydrogen Energy, 2010, Vol.35(5), pp.1872-1878 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种骨科胫骨接骨板
Orthopaedic tibia bone fracture plate

Liu Lao

02 November 2016

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for preparing red bayberry wine through low-temperature fermentation

Lao Zhuochang

11 September 2013

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for making cariea papaya fruit wine by secondary fermentation

Lao Zhuochang

11 September 2013

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simple sea water desalting device

Lao Zhuochang

12 June 2013

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

使用了改性纤维球处理的甘蔗制糖无硫澄清的方法
Method for sulfur-free clarification of cane sugar manufacture by using modified fiber ball treatment

Lao Yitian

04 September 2018

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种微创手术接骨板
Bone plate for minimally invasive surgeries

Liu Lao

09 November 2016

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fruit wine fermentation tank

Lao Zhuochang

27 August 2014

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

使用了改性纤维球处理的无硫低磷甘蔗制糖澄清的工艺
Clarifying process for refining sugar from sulfur-free and low-phosphorous sugarcane subjected to modified fiber ball treatment

Lao Yitian

28 September 2018

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种无硫低磷甘蔗制糖澄清的工艺
Sulfur-free and low-phosphorus cane sugar manufacturing clarifying process

Lao Yitian

21 August 2018

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device for husking, separating and drying tea oil fruits

Lao Zhuochang

27 March 2013

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device for husking, separating and drying tea oil fruits

Lao Zhuochang

08 May 2013

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simple seawater desalination device

Lao Zhuochang

20 March 2013

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for preparing waxberry wine by high-low temperature secondary fermentation

Lao Zhuochang

11 September 2013

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种甘蔗制糖无硫澄清的方法
Sulfur-free clarifying method for producing sugar from sugarcane

Lao Yitian

14 August 2018

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for preparing papaya wine through utilizing high and low-temperature secondary fermentation

Lao Zhuochang

11 September 2013

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种从红枣中提取红枣果糖的制备方法
Preparation method for extracting red date fructose from red dates

Lao Bingfeng

04 January 2017

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prefabricated-type methane tank

Lao Chengliang

30 March 2011

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Straw coal

Lao Zhenzhong

25 July 2012

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 2.744  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (21)
 2. Toàn văn trực tuyến (2.731)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1983  (12)
 2. 1983 đến 1991  (27)
 3. 1992 đến 2001  (54)
 4. 2002 đến 2011  (498)
 5. Sau 2011  (2.153)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (2.719)
 2. Bài báo  (21)
 3. Sách  (3)
 4. Mục từ tham khảo  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.390)
 2. Chinese  (1.412)
 3. French  (359)
 4. German  (163)
 5. Japanese  (79)
 6. Korean  (68)
 7. Spanish  (60)
 8. Russian  (53)
 9. Portuguese  (29)
 10. Polish  (7)
 11. Romanian  (6)
 12. Czech  (6)
 13. Danish  (4)
 14. Hungarian  (3)
 15. Greek  (2)
 16. Norwegian  (1)
 17. Turkish  (1)
 18. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lao, Yanbin
 2. Lao Yanbin
 3. Lao Jingyu
 4. Lao Xuejun
 5. Lao Kai Qin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...