skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 119  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Nông nghiệp xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển nông nghiệp tỉnh Champasak, Cộng hòa nhân dân Lào giai đoạn 2011 - 2015 Địa lý học

Wilawone Sayphanya -Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên ; Vũ Vân Anh -TS hướng dẫn

2016

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên Kinh tế Nông nghiệp

Nguyễn Đức Cường -Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên ; Trần Đình Tuấn -TS Hướng dẫn

2011

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Báo cáo điều tra lao động việc làm Việt Nam năm 2011

Bùi Huy Đáp ; Bộ Kế hoạch và đầu tư Tổng cục thống kê ; Việt Nam. Tổng cục Thống kê

1995 6(38) TC Kinh tế thế giới

2012

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực trạng và một số giải pháp nhằm tạo việc làm cho người lao động nông thôn thành phố Thái Nguyên Kinh tế Nông nghiệp

Nguyễn Thị Linh -Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên ; Đỗ Thị Bắc -PGS. TS Hướng dẫn

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển công tác dạy nghề cho lao động nông thôn tỉnh Thái Nguyên Kinh tế Nông nghiệp

Nguyễn Thị Nga -Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên ; Lê Quang Dực -PGS. TS Hướng dẫn

2011

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lao động nông nghiệp hiện nay và thái độ đối với lao động

IU.V.AKATIEV ; I.A.LƯSAC

1997 4 112-113 TC Xã hội học

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải pháp chủ yếu nâng cao vai trò của lao động nữ dân tộc tày trong phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên Kinh tế nông nghiệp

Nguyễn Thị Anh Hoa -Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên ; Đoàn Quang Thiệu -TS Hướng dẫn

2011

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn vùng thu hồi đất huyện Quế Võ - Bắc Ninh Kinh tế nông nghiệp

Lê Xuân Hồng -Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên ; Trần Chí Thiện -PGS. TS Hướng dẫn

2011

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm độc hại

Bùi Huy Đáp

1995 6(38) TC Kinh tế thế giới

2010

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Khảo nghiệm xuất xứ quốc tế phi lao
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khảo nghiệm xuất xứ quốc tế phi lao

1996

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tác dụng của tăng năng suất lao động nông nghiệp trong công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Lê Bá Tâm

2002 6 29 TC Lý luận chính trị

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Nghiên cứu công nghệ tổng hợp thuốc tập hợp hữu cơ để tuyển nổi quặng apatit loại 3 Lào Cai
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu công nghệ tổng hợp thuốc tập hợp hữu cơ để tuyển nổi quặng apatit loại 3 Lào Cai

Vũ Thế Trí

1995

Truy cập trực tuyến

13
Đánh giá khả năng thích ứng của một số tổ hợp lúa lai F1 mới chọn tạo tại Lào Cai
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá khả năng thích ứng của một số tổ hợp lúa lai F1 mới chọn tạo tại Lào Cai

Đỗ Thị Bắc

2010

Truy cập trực tuyến

14
Nghiên cứu bước đầu về chọn giống, khảo nghiệm giống và nhân giống phi lao
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu bước đầu về chọn giống, khảo nghiệm giống và nhân giống phi lao

1995

Truy cập trực tuyến

15
Một số dạng thiên tai thường xảy ra ở tỉnh Lào Cai. Cách phòng tránh
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số dạng thiên tai thường xảy ra ở tỉnh Lào Cai. Cách phòng tránh

1995

Truy cập trực tuyến

16
Nghiên cứu tình hình sử dụng lao động nông nghiệp tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tình hình sử dụng lao động nông nghiệp tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Đình Sơn

2012

Truy cập trực tuyến

17
Phát triển nông nghiệp tỉnh Champasak cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn 2011-2015
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển nông nghiệp tỉnh Champasak cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn 2011-2015

Wilawone Sayphanya

2016

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Triết học pháp quyền của Lão Tử

Bùi Ngọc Sơn

1995 6(38) TC Kinh tế thế giới

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Nghiên cứu sử dụng quặng thải Tặng sót của nhà máy tuyển apatit Lào Cai để sản xuất phân lân nung chảy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng quặng thải Tặng sót của nhà máy tuyển apatit Lào Cai để sản xuất phân lân nung chảy

Nguyễn Huy Phiêu

1995

Truy cập trực tuyến

20
Giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn miền núi trên địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn miền núi trên địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Nguyễn Thị Ngọc Bích

2013

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 119  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Bộ sưu tập 

 1. Bộ sưu tập in  (72)
 2. Bộ sưu tập số  (47)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (6)
 2. 2003 đến 2005  (11)
 3. 2006 đến 2008  (30)
 4. 2009 đến 2012  (39)
 5. Sau 2012  (12)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (66)
 2. Luận văn, luận án  (51)
 3. Khác  (1)
 4. Tạp chí  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nguyễn Văn Tó
 2. Bùi Huy Đáp
 3. Phan Thị Lài
 4. Chu Thị Thơm
 5. Đặng Văn Minh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...