skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 5.701  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of an endogenous yeast 26S proteasome reveals two major conformational states

Luan, Bai ; Huang, Xiuliang ; Wu, Jianping ; Mei, Ziqing ; Wang, Yiwei ; Xue, Xiaobin ; Yan, Chuangye ; Wang, Jiawei ; Finley, Daniel J ; Shi, Yigong ; Wang, Feng

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 08 March 2016, Vol.113(10), pp.2642-7 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

60 bài luận tiếng Anh thông dụng

Trần Văn Hải

2008

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydride Phases and Hydride Orientation in Zirconium Alloys

Zeng Wen ; Luan Bai-Feng ; Liu Na

Journal of Materials Engineering, 01 June 2018, Vol.46(6), pp.11-18 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An atomic structure of the human 26S proteasome

Huang, Xiuliang ; Luan, Bai ; Wu, Jianping ; Shi, Yigong

Nature structural & molecular biology, September 2016, Vol.23(9), pp.778-85 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

200 bài luận tiếng Anh

Đặng Kim Chi

2005

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Đa phiên bản

120 bài luận tiếng Anh

Trần Mạnh Tường

Tìm thấy nhiều phiên bản
Xem 2 phiên bản

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and corrosion behavior of Zr–1.0Cr–0.4Fe– x Mo alloys

Wei, Tian-Guo ; Zhang, Lu ; Miao, Zhi ; Liu, Hong ; Luan, Bai-Feng ; Wang, Wen ; Long, Chong-Sheng

Rare Metals, 2015, Vol.34(2), pp.118-124 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abnormal Effects of Temperature and Strain Rate on the Ductility of a Carbon Nanotubes Reinforced Al Alloy Composite

He, Wei Jun ; Li, Chun Hong ; Li, Zhi Qiang ; Luan, Bai Feng ; Liu, Qing

Materials Science Forum, 2017, Vol.877, pp.251-257 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种具有烟叶采收机性能的交通应急救援工具
Traffic emergency rescue instrument with tobacco leaf harvester performance

Chen Lingling ; Yang Jiaqi ; Bai Luan ; XI Yinghui ; Liu Pengfei

15 September 2017

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aa TFL1 confers an age-dependent response to vernalization in perennial Arabis alpina

Wang, Renhou ; Albani, Maria C ; Vincent, Coral ; Bergonzi, Sara ; Luan, Ming ; Bai, Yan ; Kiefer, Christiane ; Castillo, Rosa ; Coupland, George

The Plant cell, April 2011, Vol.23(4), pp.1307-21 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một trăm hai mươi bài luận anh văn mẫu dùng cho học sinh lớp 12 ban D và sinh viên ban anh văn: 40 bài Cuốn II Kiến thức khoa học

Martin H. ; Nguyến Văn Khi

Một trăm hai mươi bài luận anh văn mẫu 55982

1999

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

High efficiency animal nutrient solution and its production process

Yan,Bai Luan

07 November 2007

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các bài luận tiếng anh thông dụng

Trịnh Thị Phượng

2006

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

57 bài luận Anh văn sách dùng cho các thí sinh dự thi các chứng chỉ quốc gia B,C; Các sinh viên đang theo học các lớp Anh ngữ trường Ngoại ngữ, Đại học, Cao đẳng; Học sinh sắp thi vào các trường ngoại ngữ

Trần Văn Diệm -biên soạn

Một trăm hai mươi bài luận anh văn mẫu 55982

1998

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

120 bài luận mẫu Pháp văn tập 1

Nguyễn Văn Dư ; Nguyễn Dương Chi

TP. Hồ Chí Minh Thanh niên 2006 120 bài luận mẫu Pháp văn 87962

2006

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tuyển tập các bài luận - viết trong các kỳ thi Anh văn Dùng cho các kỳ thi chứng chỉ quốc gia, thi tuyển Cao đẳng - Đại học Ngoại ngữ, Toefl & các kỳ thi tiếng Anh chính thức khác

Một trăm hai mươi bài luận anh văn mẫu 55982

2008

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tuyển chọn 440 bài luậnbài viết tiếng Anh hay

Hồng Ân

2006

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

368 bài luận tiếng anh hay nhất trong các kỳ thi chứng chỉ A, B, C

Võ Công Toàn; Nguyễn Thị Thanh Yến

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nocardia rhizosphaerihabitans sp. nov., a novel actinomycete isolated from a coastal soil

Ding, Peng ; Bai, Juan-Luan ; Wang, Tian-Tian ; Sun, Yong ; Cao, Cheng-Liang ; Jiang, Ji-Hong ; Qin, Sheng

International journal of systematic and evolutionary microbiology, January 2018, Vol.68(1), pp.192-197 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Glutamicibacter halophytocola sp. nov., an endophytic actinomycete isolated from the roots of a coastal halophyte, Limonium sinense

Feng, Wei-Wei ; Wang, Tian-Tian ; Bai, Juan-Luan ; Ding, Peng ; Xing, Ke ; Jiang, Ji-Hong ; Peng, Xue ; Qin, Sheng

International journal of systematic and evolutionary microbiology, May 2017, Vol.67(5), pp.1120-1125 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 5.701  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3.088)
 2. Toàn văn trực tuyến (3.768)

Lọc kết quả

Bộ sưu tập 

 1. Bộ sưu tập in  (1.868)
 2. Bộ sưu tập số  (65)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (30)
 2. 1989 đến 1998  (18)
 3. 1999 đến 2005  (87)
 4. 2006 đến 2013  (1.326)
 5. Sau 2013  (3.937)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (3.712)
 2. Vietnamese  (1.865)
 3. Chinese  (351)
 4. German  (33)
 5. French  (18)
 6. Spanish  (17)
 7. Portuguese  (10)
 8. Dutch  (5)
 9. Japanese  (4)
 10. Turkish  (2)
 11. Czech  (2)
 12. Russian  (1)
 13. Danish  (1)
 14. Italian  (1)
 15. Romanian  (1)
 16. Catalan  (1)
 17. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, J.
 2. Bai Hongfeng
 3. Lê Dũng Mưu
 4. Đỗ Văn Lưu
 5. Trần Vũ Thiệu

theo chủ đề:

 1. Medicine
 2. Biology
 3. Humans
 4. China
 5. Chemistry

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...