skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 8.637  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Công nghiệp

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kiến trúc công nghiệp tập 1 Quy hoạch khu công nghiệp và lụa chọn địa điểm xây dựng xí nghiệp công nghiệp

Nguyễn Tại

Hà Nội Xây dựng 2010 Kiến trúc công nghiệp 86918

2010

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RICE PRODUCTION IN VIETNAM: REMARKABLE SUCCESS BUT FARMERS’ LOW INCOME

Cong Nghiep, Pham

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OUTSTANDING ACHIEVEMENTS OF VIETNAMESE RICE TRADE

Cong Nghiep, Pham

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu thiết kế chế tạo và ứng dụng hộp giảm tốc bánh răng sóng trong bobot công nghiệp Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

Phạm Thành Long -Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tính toán bù sai số điểm cuối trên robot công nghiệp Công nghệ Chế tạo máy

Phạm Thành Đức -Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên ; Phạm Thành Long -TS hướng dẫn

2012

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development for Domestic Wind-turbine Industry: Which way for Vietnam? - [Phát triển công nghiệp tua-bin gió nội địa: Con đường nào cho Việt Nam?]

Ha-Duong, Minh

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2018

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ảnh hưởng của việc thu hồi đất nông nghiệp cho công nghiệp hóa đến sinh kế của các hộ nông dân ở tỉnh Hưng Yên

Nguyen Thi, Dien ; Vu Dinh, Ton ; Lebailly, Philippe

In Faculté d'Economie et Développement rural (Ed.), Nông nghiệp, nông dân , nông thôn : trong quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa ớ Việt Nam (pp. 315-327). Hanoi, Vietnam: Politique nationale (2012).

2012

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Harnessing local underused crops to improve household nutrition and income opportunities in Vietnam: case of Hoa vang sticky rice in Red river delta

Jaenicke, Hannah ; Cong Nghiep, Pham

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2010

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cong nghiep Viet Nam. (Press Watch).(Brief Article)

Vietnam Investment Review, June 9, 2003, p.2(1)

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

RAPID REWORK ANALYSIS SYSTEM

Mciver Keith L ; Keller Russell Lee ; Duong Cong Nghiep ; Yovanof Nicolette P ; Baker Myles Leonard ; Young Scott Michael ; Roughen Kevin Michael ; Greene Kelly M

07 June 2012

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rapid rework analysis system

Mciver Keith L ; Keller Russell Lee ; Duong Cong Nghiep ; Yovanof Nicolette P ; Baker Myles Leonard ; Young Scott Michael ; Roughen Kevin Michael ; Greene Kelly M

29 November 2016

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cong Nghiep.(Press Watch)(Brief Article)

Vietnam Investment Review, July 12, 2004, Issue 665, p.2(1)

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FACTORS AFFECTING THE INTENTION TO CONTINUE STUDYING AT MASTER LEVEL OF STUDENTS AT INDUSTRIAL UNIVERSITY OF HOCHIMINH CITY

Hồ Trúc Vi ; Phan Trọng Nhân

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt, 01 April 2018, Vol.8(1S), pp.20-33 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Harnessing local underused crops to improve household nutrition and income opportunities in Vietnam: case of Hoa vang sticky rice in Red river delta

Jaenicke, Hannah ; Anh, Dao The ; Cong Nghiep, Pham

European Association of Agricultural Economists>116th Seminar, October 27-30, 2010, Parma, Italy, 27 October 2010

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cong nghiep Viet Nam.(Press Watch)(Brief Article)

Vietnam Investment Review, Feb 16, 2004, Issue 644, p.2(1)

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cong nghiep Viet Nam.(various news briefs)(Brief Article)

Vietnam Investment Review, Sept 22, 2003, Issue 623, p.2(1)

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cong nghiep Viet Nam. (Press Watch).(Brief Article)

Vietnam Investment Review, March 24, 2003, p.2(1)

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cong nghiep Viet Nam.(Press Watch)(Brief Article)

Vietnam Investment Review, Nov 24, 2003, Issue 632, p.2(1)

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cong nghiep Viet Nam.(Press Watch)(Ministry of Transport)(Vietnam Highway Corporation )(Brief Article)

Vietnam Investment Review, May 24, 2004, Issue 658, p.2(1)

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 8.637  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Bộ sưu tập 

 1. Bộ sưu tập in  (5.450)
 2. Bộ sưu tập số  (3.034)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (23)
 2. 1989 đến 1996  (237)
 3. 1997 đến 2004  (699)
 4. 2005 đến 2013  (5.394)
 5. Sau 2013  (1.688)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (5.427)
 2. English  (142)
 3. French  (3)
 4. German  (3)
 5. Japanese  (2)
 6. Undetermined  (1)
 7. Chinese  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nguyễn Như Hiển
 2. Nguyễn Hữu Công
 3. Võ Quang Lạp
 4. Nguyễn Thanh Hà
 5. Nguyễn Đăng Hòe

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...