skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.

Kết quả 1 - 20 của 450.944  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nghiên cứu chế độ đảo trộn trong ủ sinh học chất thải hữu cơ cấp khí tự nhiên trên mô hình thực nghiệm
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu chế độ đảo trộn trong ủ sinh học chất thải hữu cấp khí tự nhiên trên mô hình thực nghiệm

Nguyễn Thị Kim Thái,Nghiêm Văn Khanh

2011

Truy cập trực tuyến

2
Nghiên cứu công nghệ chế tạo chất xúc tác Co-Mo/Al2O3 có độ bền cơ học cao cho quá trình chuyển hóa khí CO với hơi nước nhằm thay thế chất xúc tác nhập ngoại
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu công nghệ chế tạo chất xúc tác Co-Mo/Al2O3 độ bền học cao cho quá trình chuyển hóa khí CO với hơi nước nhằm thay thế chất xúc tác nhập ngoại

Vũ Thị Thu Hà,Phương Kỳ Công,Mai Ngọc Chúc,Mai Tuyên

2007

Truy cập trực tuyến

3
Vận dụng quan điểm dạy học tích cực khi dạy học chương “Chất khí” Vật lý lớp 10 cơ bản THPT để góp phần nâng cao chất lượng dạy học
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vận dụng quan điểm dạy học tích cực khi dạy học chương “Chất khí” Vật lý lớp 10 bản THPT để góp phần nâng cao chất lượng dạy học

Trần Thị Ánh Nguyệt

2011

Truy cập trực tuyến

4
Nghiên cứu đa dạng quần xã vi khuẩn kỵ khí trong các lô xử lý chất diệt cỏ/dioxin bằng phương pháp phân hủy sinh học
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu đa dạng quần xã vi khuẩn kỵ khí trong các lô xử lý chất diệt cỏ/dioxin bằng phương pháp phân hủy sinh học

Nguyễn Thị Tâm Thư

2014

Truy cập trực tuyến

5
Kỹ thuật thủy khí
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kỹ thuật thủy khí

Truy cập trực tuyến

6
Giáo trình Thủy khí động lực
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình Thủy khí động lực

Trần Văn Lịch

2005

Truy cập trực tuyến

7
Nghiên cứu sử dụng thí nghiệm biểu diễn nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh góp phần nâng cao chất lượng học tập cho học sinh lớp 10 THPT miền núi khi dạy chương " động học chất điểm" (Vật lý 10 - cơ bản)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
8
Nghiên cứu sử dụng thí nghiệm khi dạy chương chất khí (Vật lí 10 - cơ bản) nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh miền núi
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng thí nghiệm khi dạy chương chất khí (Vật lí 10 - bản) nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh miền núi

Đặng Thị Hương

2009

Truy cập trực tuyến

9
Vận dụng tư tưởng Sư phạm tích hợp trong dạy học một số kiến thức về chất khí và cơ sở của nhiệt động lực học (Vật lý 10 - cơ bản) nhằm phát tri
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
10
Hướng dẫn học sinh ôn tập kiến thức Chương “Chất khí” và “Cơ sở của nhiệt động lực học” - Vật lý 10 với sự hỗ trợ của bản đồ tư duy
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn học sinh ôn tập kiến thức Chương “Chất khí” và “ sở của nhiệt động lực học” - Vật lý 10 với sự hỗ trợ của bản đồ tư duy

Nguyễn Xuân Hà

2013

Truy cập trực tuyến

11
Vận dụng dạy học tích hợp khi dạy học chương "động lực học chất điểm" (Vật lý 10 - cơ bản) theo hướng gắn với thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng dạy học vật lý ở trường THPT
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
12
Phối hợp thí nghiêm và các phương tiện dạy học khi dạy một số kiến thức chương “Từ trường”(Vật lí 11- Cơ bản) góp phần nâng cao chất lượng nắm vững kiến thức của học sinh
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
13
Tích hợp các kiến thức về Sản xuất điện năng khi dạy một số bài học Vật lí (Chương trình và Sách Giáo khoa cơ bản) góp phần nâng cao chất lượng Giáo d
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tích hợp các kiến thức về Sản xuất điện năng khi dạy một số bài học Vật lí (Chương trình và Sách Giáo khoa bản) góp phần nâng cao chất lượng Giáo d

Nguyễn Thị Hoàn

2009

Truy cập trực tuyến

14
Vận dụng dạy học tích hợp khi dạy học chương "sóng ánh sáng" (vật lý 12 cơ bản) theo hướng gắn với thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng dạy học vật lí ở trường Trung học Phổ thông
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
15
Nghiên cứu công nghệ sinh học xử lý chất thải quốc phòng đặc chủng và sự ô nhiễm vi sinh vật độc hại - Nghiên cứu áp dụng công nghệ sinh học để xử lý nước thải có chứa chất độc hại là thành phần thuốc phóng, thuốc nổ, thuốc gợi nổ, thuốc nhuộm vũ khí và nhiên liệu tên lửa
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu
16
Nghiên cứu hệ thống sinh học hoạt lực cao, điều khiển tự động trong quá trình xử lý kị khí đối với nước thải bị ô nhiễm chất hữu cơ
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu hệ thống sinh học hoạt lực cao, điều khiển tự động trong quá trình xử lý kị khí đối với nước thải bị ô nhiễm chất hữu

Lê Đức Mạnh,Vũ Nguyên Thành,Trịnh Thanh Hà,Tô Kim Anh

2005

Truy cập trực tuyến

17
Nghiên cứu xử lý chất ô nhiễm hữu cơ và nito trong nước thải chế biến thủy sản bằng hệ thống kết hợp bể thiếu khí (ANOXIC) và bể sinh học màng (MBR)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu xử lý chất ô nhiễm hữu và nito trong nước thải chế biến thủy sản bằng hệ thống kết hợp bể thiếu khí (ANOXIC) và bể sinh học màng (MBR)

Lê Hoàng Nghiêm,Trần Ngọc Bảo Luân

2012

Truy cập trực tuyến

18
Nghiên cứu công nghệ sản xuất nhiên liệu sinh học có pha etanol và một số hợp chất có nguồn gốc dầu thực vật - Phụ lục : Đánh giá thành phần khí xả và một số chỉ tiêu tính năng của nhiên liệu sinh học trên băng thử
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu
19
Nghiên cứu công nghệ sinh học xử lý chất thải quốc phòng đặc chủng và sự ô nhiễm vi sinh vật độc hại - Nghiên cứu áp dụng công nghệ sinh học để xử lý nước thải có chứa chất độc hại là thành phần thuốc phóng, thuốc nổ, thuốc gợi nổ, thuốc nhuộm vũ khí và n
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu
20
Nhận biết các chất vô cơ
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nhận biết các chất

Nguyễn Đình Đạt

2011

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 450.944  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (287.822)

Lọc kết quả

Bộ sưu tập 

 1. Bộ sưu tập in  (102.095)
 2. Bộ sưu tập số  (61.233)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (774)
 2. 1957 đến 1972  (954)
 3. 1973 đến 1988  (3.547)
 4. 1989 đến 2005  (58.857)
 5. Sau 2005  (241.894)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (300.764)
 2. Tạp chí  (121.547)
 3. Luận văn, luận án  (26.335)
 4. Bài báo  (1.621)
 5. Bài giảng  (475)
 6. Khác  (158)
 7. Tài liệu nghe nhìn  (57)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (245.607)
 2. Vietnamese  (90.988)
 3. French  (18.311)
 4. Japanese  (14.193)
 5. German  (7.458)
 6. Spanish  (4.470)
 7. Portuguese  (2.368)
 8. Italian  (1.088)
 9. Chinese  (1.070)
 10. Icelandic  (750)
 11. Dutch  (586)
 12. Russian  (501)
 13. Catalan  (233)
 14. Korean  (186)
 15. Polish  (172)
 16. Hebrew  (161)
 17. Czech  (160)
 18. Norwegian  (150)
 19. Danish  (147)
 20. Indonesian  (124)
 21. Turkish  (117)
 22. Swedish  (102)
 23. Arabic  (88)
 24. Finnish  (83)
 25. Undetermined  (56)
 26. Ukrainian  (41)
 27. Romany  (39)
 28. Afrikaans  (39)
 29. Romanian  (35)
 30. Hungarian  (29)
 31. Greek  (26)
 32. Persian  (17)
 33. Thai  (16)
 34. Bulgarian  (15)
 35. Estonian  (12)
 36. Welsh  (12)
 37. Croatian  (11)
 38. Hindi  (7)
 39. Slovenian  (7)
 40. Serbian  (6)
 41. Azerbaijani  (5)
 42. Macedonian  (5)
 43. Malay  (5)
 44. Mongolian  (4)
 45. Byelorussian  (3)
 46. Albanian  (3)
 47. Lithuanian  (3)
 48. Basque  (2)
 49. Latin  (2)
 50. Latvian  (2)
 51. Tamil  (2)
 52. Swahili  (2)
 53. Rundi  (1)
 54. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. World Bank
 2. World Bank Staff
 3. Society for Research into Higher Education
 4. Nguyễn Thị Linh
 5. Savin-Baden, Maggi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...