skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 173  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cải cách hành chính- thành công, rào cản và giải pháp

Nguyễn Ký

2001 Số 5 28 TC Quản lý nhà nước

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kết quả thực hiện cải cách hành chính công ở Sở Địa chính Quảng Bình

2000 4 16 TC Địa chính

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những bài học được rút ra từ những thực tiễn cải cách hành chính công trên thế giới

Nguyễn Ngọc Quỳnh

2000 1 49 TC Tổ chức Nhà nước

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vai trò của cải cách hành chính công trong bước đầu chuyển đổi nền kinh tế ở Ba Lan

Nguyễn Thu Hà

2001 2 (38) 48 TC Nghiên cứu Châu Âu

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số bài học rút ra sau hai năm Quảng Bình thực hiện thí điểm dự án cải cách hành chính công

Phan Lâm Phương

1999 4 33 TC Nghiên cứu lý luận

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cải cách hành chính và hiện đại hoá quản lý nhà nước ở Cộng hoà Pháp

2001 Số 5 46 TC Quản lý nhà nước

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bàn về cải cách hành chính trong quản lý khoa học và công nghệ

Nguyễn Sĩ Lộc

1996 4 11 TC Hoạt động khoa học

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xã hội hoá dịch vụ công trong cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết Đại hội IX của Đảng

Nguyễn Thị Tuyết Mai

2002 4 27 TC Lý luận chính trị

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Cải cách hành chính trong quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ ở Bộ Công an
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cải cách hành chính trong quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ ở Bộ Công an

Hoàng Minh Huệ

2014

Truy cập trực tuyến

10
Cải cách dịch vụ hành chính công ở Việt Nam
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cải cách dịch vụ hành chính công ở Việt Nam

Lê Chi Mai,Nguyễn Văn Thủ,Phạm Tuấn Khải,Nguyễn Văn Ân,Mai Lan Hương

2002

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực hiện cải cách hành chính ở Bộ Công nghiệp

Đặng Vũ Chư

1997 1(21) 16-20 Quản lý nhà nước (State management review)

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cải cách hành chínhcông cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đoàn Trọng Truyến

2006

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cải cách hành chính, một công việc khó khăn, phức tạp, cần tiến hành khẩn trương nhưng vững chắc, có trọng điểm

Phan Ngọc Tường

1995 14 6-9 Tạp chí Quản lý Nhà nước (State management review)

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá Thủ đô

Hoàng Văn Nghiên

1999 10(45) 6 TC Quản lý nhà nước

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoàn thiện công tác cải cách thủ tục hành chính đối với lĩnh vực tài nguyên, môi trường tại trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh Quản lý kinh tế

Tống Thị Kim Hoàn -Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên ; Trần Văn Quyết -PGS.TS hướng dẫn

2018

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cải cách thủ tục hành chính trong công an nhân dân trước yêu cầu đổi mới

Lê Thế Tiệm

1998 Tháng 1(số1) 21 TC Cộng sản

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Công an nhân dân với cải cách thủ tục hành chính

Nguyễn Xuân Yêm

1996 2(16) 51-54 Quản lý Nhà nước (State Management Review)

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mấy vấn đề cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chúng

Nguyễn Văn Vẻ

1995 9 26-27 Quản lý nhà nước (State management review)

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kiểm toán Nhà nước trong công cuộc cải cách hành chính ở nước ta

Đỗ Hồng Công

1998 3 18-19 TC Tổ chức Nhà nước

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Cải cách bộ máy hành chính nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cải cách bộ máy hành chính nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Khăm Mon Chăn Thạ Chít

2016

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 173  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Bộ sưu tập 

 1. Bộ sưu tập in  (122)
 2. Bộ sưu tập số  (29)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (7)
 2. 1997 đến 2002  (7)
 3. 2003 đến 2006  (26)
 4. 2007 đến 2011  (115)
 5. Sau 2011  (18)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (143)
 2. Bài báo  (21)
 3. Luận văn, luận án  (9)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (123)
 2. English  (22)
 3. French  (1)
 4. Arabic  (1)
 5. Italian  (1)
 6. Hindi  (1)
 7. German  (1)
 8. Korean  (1)
 9. Chinese  (1)
 10. Portuguese  (1)
 11. Spanish  (1)
 12. Finnish  (1)
 13. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...