skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 323  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một chu kỳ kinh tế khác thường của nền kinh tế Mỹ?

2001 11 19 TC Thông tin tài chính

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lịch sử phát triển của các học thuyết về chu kỳ kinh tế- cơ sở phương pháp luận cho việc phân tích các chu kỳ kinh tế ở Việt Nam (còn nữa)

Trương Xuân Lệ

2001 Số 4(275) 3 TC Nghiên cứu kinh tế

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lịch sử phát triển của các học thuyết về chu kỳ kinh tế- cơ sở phương pháp luận cho việc phân tích các chu kỳ kinh tế ở Việt Nam

Trương Xuân Lệ

2001 Số 5(276) 29 TC Nghiên cứu kinh tế

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Chu kỳ kinh tế, lạm phát và thất nghiệp trong nền kinh tế Việt Nam
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chu kỳ kinh tế, lạm phát và thất nghiệp trong nền kinh tế Việt Nam

Võ Hùng Dũng

2009

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tính chu kỳ của nền kinh tế Mỹ trong thập kỷ 90

Bùi Trường Giang

2001 11-12(45) 9 TC Châu Mỹ ngày nay

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các nền kinh tế mới nổi đã thoát khỏi chu kỳ bùng nổ- khủng hoảng kinh tế?

Việt Dũng

2000 Số 6 (428) 45 TC Tài chính

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lực lượng nào sẽ lên ngôi bá chủ nền kinh tế thế giới thế kỷ 21

Lê Văn Sang

1996 5(43) 03 TC Kinh tế thế giới

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

GREENSPAN chủ tịch NHTW Hoa kỳ nhận định về kinh tế Mỹ thời gian tới

2001 16(94) 27 TC Thị trường tài chính tiền tệ

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những quy định chủ yếu quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật và quy trình xây dựng đinhm mức

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thới Bình chủ trương phát triển kinh tế và hạ tầng kỹ thuật làm nền tảng cho phát triển các ngành xã hội

2000 Tháng 9 46 TC Thị trường giá cả

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Bản chất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới cứu vớt chủ nghĩa tư bản hay xây dựng chủ nghĩa xã hội thế kỷ XXI
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bản chất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới cứu vớt chủ nghĩa tư bản hay xây dựng chủ nghĩa xã hội thế kỷ XXI

Đào Thế Tuấn

2009

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất chè của nông hộ trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế tại huyện Đồng Hỷ- tỉnh Thái Nguyên kinh tế nông nghiệp

Nguyễn Ngọc Hoa -Đại học Kinh tế va Quản trị kinh doanh ; Đỗ Thị Bắc -PGS. TS hướng dẫn

2011

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinh tế thế giới hai thập kỷ đầu thế kỷ 21 Xu hướng và tác động chủ yếu

Nguyễn Thanh Đức -chủ biên

2011

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương Quản trị kinh doanh

Bùi Văn Tuấn -Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên ; Trần Thị Nhung -TS hướng dẫn

2015

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Quan điểm kinh tế và chính trị về thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội trong một số tác phẩm kinh điển Mác- LêNin
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan điểm kinh tế và chính trị về thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội trong một số tác phẩm kinh điển Mác- LêNin

Phạm Ngọc Dũng -chủ biên ; Nguyễn Khắc Thanh; Ngô Văn Lương

2011

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Chủ chương của đảng về xây dựng, phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ hội nhập quốc tế thời kỳ đổi mới
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chủ chương của đảng về xây dựng, phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ hội nhập quốc tế thời kỳ đổi mới

Nguyễn Văn Sáu

2013

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nền kinh tế quá độ trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam sách chuyên khảo

Vũ Văn Phúc

2005

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số thách thức chủ yếu của kinh tế thế giới trong những thập kỷ đầu thế kỷ 21

Kim Ngọc

2001 Tháng 6(Số 71) 3 TC Những vấn đề kinh tế thế giới

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các nền kinh tế đang phát triển từ thập kỷ 70 đến thập kỷ 90: Những đặc điểm chủ yếu

Hoàng Thị Thanh Nhàn

2001 Tháng 6(Số 71) 24 TC Những vấn đề kinh tế thế giới

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tái cơ cấu kinh tế- Xu hướng chủ đạo của phát triển kinh tế thế giới trong thế kỷ XXI

Nguyễn Minh Phong ; Nguyễn Minh Long

2001 Tháng 2(Số 436) 50 TC Tài chính

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 323  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Bộ sưu tập 

 1. Bộ sưu tập in  (246)
 2. Bộ sưu tập số  (44)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (7)
 2. 1996 đến 2000  (23)
 3. 2001 đến 2005  (49)
 4. 2006 đến 2011  (157)
 5. Sau 2011  (84)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (245)
 2. English  (31)
 3. Russian  (2)
 4. German  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lương Quang Huy
 2. Chu Viết Luân
 3. Bùi Huy Đáp
 4. Chu Hoàng Mậu
 5. Bùi Văn Vượng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...