skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.

Kết quả 1 - 20 của 452.636  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Education for Liberation: The American Missionary Association and African Americans, 1890 to the Civil Rights Movement
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education for Liberation: The American Missionary Association and African Americans, 1890 to the Civil Rights Movement

Joe M. Richardson

2015

Truy cập trực tuyến

2
Online learning and teaching in higher education
Online learning and teaching in higher education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Online learning and teaching in higher education

Shirley Bach ; Philip Haynes; Jennifer Lewis Smith

2007

Truy cập trực tuyến

3
Children Writing Stories
Children Writing Stories
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Children Writing Stories

Michael Armstrong ; Armstrong

2006

Truy cập trực tuyến

4
Engaging Education : Developing Emotional Literacy, Equity and Co-education
Engaging Education : Developing Emotional Literacy, Equity and Co-education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engaging Education : Developing Emotional Literacy, Equity and Co-education

Brian Matthews

2006

Truy cập trực tuyến

5
Network Learning for Educational Change
Network Learning for Educational Change
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Network Learning for Educational Change

Wiel O'Hair, Mary John Veugelers ; Mary John O'Hair; Wiel Veugelers

2005

Truy cập trực tuyến

6
E-Learning Groups and Communities
E-Learning Groups and Communities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-Learning Groups and Communities

David McConnell ; Society for Research into Higher Education.

2006

Truy cập trực tuyến

7
Doctoral Study in Contemporary Higher Education
Doctoral Study in Contemporary Higher Education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doctoral Study in Contemporary Higher Education

Howard Green ; Stuart Powell

2005

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thông tin khoa học xã hội

Truy cập trực tuyến

9
Problem-based learning online
Problem-based learning online
Problem-based learning online
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Problem-based learning online

Maggi Savin-Barden ; Maggi Savin-Baden; Kay Wilkie

2006

Truy cập trực tuyến

10
College Pathways to the Science Education Standards
College Pathways to the Science Education Standards
College Pathways to the Science Education Standards
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

College Pathways to the Science Education Standards

Eleanor D. Siebert ; William J McIntosh; Eleanor Dantzler Siebert

2001

Truy cập trực tuyến

11
How to Examine a Thesis
How to Examine a Thesis
How to Examine a Thesis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to Examine a Thesis

Lynne Pearce ; Rowena Murray

2005

Truy cập trực tuyến

12
Developing scientific literacy : using news media in the classroom
Developing scientific literacy : using news media in the classroom
Developing scientific literacy : using news media in the classroom
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing scientific literacy : using news media in the classroom

Ruth Jarman ; Billy McClune; Billy McLune

2007

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica

Truy cập trực tuyến

14
Facilitating reflective learning in higher education
Facilitating reflective learning in higher education
Facilitating reflective learning in higher education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facilitating reflective learning in higher education

Anne Brockbank ; Ian McGill

2007

Truy cập trực tuyến

15
Changing teaching and learning in the primary school
Changing teaching and learning in the primary school
Changing teaching and learning in the primary school
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changing teaching and learning in the primary school

Rosemary Webb

2006

Truy cập trực tuyến

16
Engaging the Curriculum in Higher Education
Engaging the Curriculum in Higher Education
Engaging the Curriculum in Higher Education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engaging the Curriculum in Higher Education

Ronald Barnett ; Kelly Coate; Society for Research into Higher Education.

2005

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annals of Internal Medicine

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annals of oncology

Truy cập trực tuyến

19
Participatory Budgeting
Participatory Budgeting
Participatory Budgeting
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Participatory Budgeting

Anwar Shah

2007

Truy cập trực tuyến

20
Spin phenomena in particle interactions
Spin phenomena in particle interactions
Spin phenomena in particle interactions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spin phenomena in particle interactions

S.M Troshin ; Tiurin, N.E; Tyurin, N.E (Institute for HEP, Russia)

1994

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 452.636  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (289.514)

Lọc kết quả

Bộ sưu tập 

 1. Bộ sưu tập in  (102.095)
 2. Bộ sưu tập số  (61.233)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (774)
 2. 1957 đến 1972  (963)
 3. 1973 đến 1988  (3.605)
 4. 1989 đến 2005  (58.949)
 5. Sau 2005  (242.723)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (301.899)
 2. Tạp chí  (122.104)
 3. Luận văn, luận án  (26.335)
 4. Bài báo  (1.621)
 5. Bài giảng  (475)
 6. Khác  (158)
 7. Tài liệu nghe nhìn  (57)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (246.803)
 2. Vietnamese  (90.988)
 3. French  (18.334)
 4. Japanese  (14.229)
 5. German  (7.767)
 6. Spanish  (4.510)
 7. Portuguese  (2.420)
 8. Italian  (1.092)
 9. Chinese  (1.072)
 10. Icelandic  (750)
 11. Dutch  (586)
 12. Russian  (506)
 13. Catalan  (233)
 14. Korean  (188)
 15. Polish  (174)
 16. Hebrew  (161)
 17. Czech  (161)
 18. Norwegian  (157)
 19. Danish  (147)
 20. Indonesian  (127)
 21. Turkish  (118)
 22. Swedish  (104)
 23. Arabic  (87)
 24. Finnish  (84)
 25. Undetermined  (56)
 26. Ukrainian  (44)
 27. Romany  (39)
 28. Afrikaans  (39)
 29. Romanian  (35)
 30. Hungarian  (30)
 31. Greek  (26)
 32. Bulgarian  (19)
 33. Persian  (17)
 34. Thai  (16)
 35. Estonian  (12)
 36. Welsh  (12)
 37. Croatian  (11)
 38. Hindi  (7)
 39. Slovenian  (7)
 40. Serbian  (6)
 41. Azerbaijani  (5)
 42. Macedonian  (5)
 43. Malay  (5)
 44. Mongolian  (4)
 45. Byelorussian  (3)
 46. Albanian  (3)
 47. Lithuanian  (3)
 48. Basque  (2)
 49. Latin  (2)
 50. Latvian  (2)
 51. Tamil  (2)
 52. Swahili  (2)
 53. Rundi  (1)
 54. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. World Bank
 2. World Health Organization
 3. Open Textbook Library
 4. Đinh Xuân Lâm
 5. Collectif

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...