skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 365.923  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Harty’s dental dictionary
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Harty’s dental dictionary

Heasman Peter A; Harty F. J; McCracken Giles

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Dictionary
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictionary

Britannica Concise Encyclopedia

2014

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictionary.(One Page at a Time)(Poem)

Collins, Billy

The Sewanee Review, Fall, 2012, Vol.120(4), p.634(1) [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictionary

Zhang Peng

29 May 2013

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TEMPORAL DICTIONARY LEARNING FOR TIME-SERIES DECOMPOSITION

Jens Bürger ; Jorge Calvimontes

Investigación & Desarrollo, 01 July 2019, Vol.19(1) [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Image Super-Resolution Reconstruction Method Based on Sparse Residual Dictionary

Shao, Zai Yu ; Lu, Zhen Kun ; Chang, Meng Jia

Procedia Computer Science, 2019, Vol.154, pp.629-635 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Translating English Specialized Dictionary Articles into Danish and Spanish: Some Reflections

Fuertes Olivera, Pedro ; Nielsen, Sandro

3L, Language, Linguistics, Literature, 2018, Vol.24(3) [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wasserstein Dictionary Learning: Optimal Transport-Based Unsupervised Nonlinear Dictionary Learning

Schmitz, Morgan A. ; Heitz, Matthieu ; Bonneel, Nicolas ; Ngolè, Fred ; Coeurjolly, David ; Cuturi, Marco ; Peyré, Gabriel ; Starck, Jean-Luc

SIAM Journal on Imaging Sciences, 2018, Vol.11(1), pp.643-678 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictionary Indexing of Electron Channeling Patterns

Singh, Saransh ; De Graef, Marc

Microscopy and microanalysis : the official journal of Microscopy Society of America, Microbeam Analysis Society, Microscopical Society of Canada, February 2017, Vol.23(1), pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Class specific centralized dictionary learning for face recognition

Liu, Bao-Di ; Gui, Liangke ; Wang, Yuting ; Wang, Yu-Xiong ; Shen, Bin ; Li, Xue ; Wang, Yan-Jiang

Multimedia Tools and Applications, 2017, Vol.76(3), pp.4159-4177 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semi-supervised dictionary learning with label propagation for image classification

Chen, Lin ; Yang, Meng

Computational Visual Media, 2017, Vol.3(1), pp.83-94 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种字典
Dictionary

Mei Kunpeng

13 February 2018

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种词典
Dictionary

Rong Wenxiong

19 April 2017

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

dictionary

zhang, weicen

2015

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

СЛОВАРЬ
СЛОВНИК
DICTIONARY

Fedienko Vasyl Vitaliiovych

25 September 2008

Toàn văn sẵn có

16
Dictionary
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictionary

A Dictionary of Literary Symbols, pp.7-247

21 June 2007

Toàn văn sẵn có

17
Dictionary
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictionary

Benders’ dictionary of nutrition and food technology, pp.1-521

2006

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DICTIONARY

Pak, In Hong

29 October 2001

Toàn văn sẵn có

19
Mosby's Dental dictionary with 305 illustrations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mosby's Dental dictionary with 305 illustrations

2008

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
The cynic's dictionary
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The cynic's dictionary

Malone Aubrey Dillon ; Malone Aubrey Dillon

2000

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 365.923  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (123.435)
 2. Toàn văn trực tuyến (365.738)

Lọc kết quả

Bộ sưu tập 

 1. Bộ sưu tập in  (171)
 2. Bộ sưu tập số  (15)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (17.126)
 2. 1957 đến 1972  (2.894)
 3. 1973 đến 1988  (11.059)
 4. 1989 đến 2005  (94.774)
 5. Sau 2005  (213.351)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (300.442)
 2. Chinese  (5.736)
 3. French  (5.273)
 4. German  (5.206)
 5. Spanish  (3.443)
 6. Portuguese  (2.501)
 7. Japanese  (2.306)
 8. Korean  (1.301)
 9. Russian  (1.104)
 10. Afrikaans  (622)
 11. Italian  (349)
 12. Turkish  (300)
 13. Dutch  (258)
 14. Polish  (248)
 15. Lithuanian  (186)
 16. Czech  (147)
 17. Romanian  (140)
 18. Greek  (112)
 19. Arabic  (103)
 20. Vietnamese  (98)
 21. Croatian  (89)
 22. Norwegian  (73)
 23. Danish  (71)
 24. Slovak  (69)
 25. Ukrainian  (68)
 26. Slavic (Other)  (60)
 27. Hebrew  (51)
 28. Finnish  (48)
 29. Serbo-Croatian  (47)
 30. Hungarian  (47)
 31. Persian  (43)
 32. Welsh  (23)
 33. Icelandic  (22)
 34. Malay  (21)
 35. Hindi  (20)
 36. Armenian  (17)
 37. Maori  (13)
 38. Thai  (12)
 39. Basque  (12)
 40. Bengali  (11)
 41. Gujarati  (11)
 42. Yiddish  (10)
 43. Malayalam  (9)
 44. Tibetan  (8)
 45. Macedonian  (5)
 46. Burmese  (4)
 47. Panjabi  (3)
 48. Tagalog  (2)
 49. Germanic (Other)  (2)
 50. Syriac  (2)
 51. Amharic  (1)
 52. Iloko  (1)
 53. Albanian  (1)
 54. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Guha, Martin
 2. Smith, William
 3. Elad, Michael
 4. Koseska-Toszewa, Violetta
 5. Liu, Tianming

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...