skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 356.121  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Harty’s dental dictionary
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Harty’s dental dictionary

Heasman Peter A; Harty F. J; McCracken Giles

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Dictionary
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictionary

BUSINESS: The Ultimate Resource

2011

Toàn văn sẵn có

3
Dictionary
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictionary

Ferber, Michael

A Dictionary of Literary Symbols

21 June 2007

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictionary.(One Page at a Time)(Poem)

Collins, Billy

The Sewanee Review, Fall, 2012, Vol.120(4), p.634(1) [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brain status modeling with non-negative projective dictionary learning

Zhang, Mingli ; Desrosiers, Christian ; Guo, Yuhong ; Khundrakpam, Budhachandra ; Al-Sharif, Noor ; Kiar, Greg ; Valdes-Sosa, Pedro ; Poline, Jean-Baptiste ; Evans, Alan

NeuroImage, 01 February 2020, Vol.206 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sentiment Analysis of Danmaku Videos Based on Naïve Bayes and Sentiment Dictionary

Li, Zhi ; Li, Rui ; Jin, Guanghao

IEEE Access, 07 April 2020, pp.1-1 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TEMPORAL DICTIONARY LEARNING FOR TIME-SERIES DECOMPOSITION

Jens Bürger ; Jorge Calvimontes

Investigación & Desarrollo, 01 July 2019, Vol.19(1) [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Image Super-Resolution Reconstruction Method Based on Sparse Residual Dictionary

Shao, Zai Yu ; Lu, Zhen Kun ; Chang, Meng Jia

Procedia Computer Science, 2019, Vol.154, pp.629-635 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wasserstein Dictionary Learning: Optimal Transport-Based Unsupervised Nonlinear Dictionary Learning

Schmitz, Morgan A. ; Heitz, Matthieu ; Bonneel, Nicolas ; Ngolè, Fred ; Coeurjolly, David ; Cuturi, Marco ; Peyré, Gabriel ; Starck, Jean-Luc

SIAM Journal on Imaging Sciences, 2018, Vol.11(1), pp.643-678 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis K-SVD based analysis dictionary learning for pattern classification

Wang, Qianyu ; Guo, Yanqing ; Guo, Jun ; Kong, Xiangwei

Multimedia Tools and Applications, 2018, Vol.77(13), pp.17023-17041 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fjalor shpjegues i termave dhe i shprehjeve të kadastrës. Explanatory dictionary of terms and expressions in cadastre

Faik Gashi ; Miljenko Lapaine

Kartografija i Geoinformacije, 01 June 2018, Vol.17(29), pp.78-83 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictionary

Zhang Peng

29 May 2013

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种字典
Dictionary

Mei Kunpeng

13 February 2018

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种词典
Dictionary

Rong Wenxiong

19 April 2017

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

dictionary

zhang, weicen

2015

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

СЛОВАРЬ
СЛОВНИК
DICTIONARY

Fedienko Vasyl Vitaliiovych

25 September 2008

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DICTIONARY

Pak, In Hong

29 October 2001

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictionary

Zhengkun Tang

31 January 2001

Toàn văn sẵn có

19
Mosby's Dental dictionary with 305 illustrations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mosby's Dental dictionary with 305 illustrations

2008

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
The cynic's dictionary
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The cynic's dictionary

Malone Aubrey Dillon ; Malone Aubrey Dillon

2000

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 356.121  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (120.377)
 2. Toàn văn trực tuyến (355.936)

Lọc kết quả

Bộ sưu tập 

 1. Bộ sưu tập in  (171)
 2. Bộ sưu tập số  (15)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (18.133)
 2. 1957 đến 1972  (2.832)
 3. 1973 đến 1988  (10.420)
 4. 1989 đến 2005  (87.229)
 5. Sau 2005  (210.293)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (292.088)
 2. Chinese  (5.694)
 3. German  (5.184)
 4. French  (5.100)
 5. Spanish  (3.390)
 6. Japanese  (2.330)
 7. Portuguese  (2.272)
 8. Korean  (1.306)
 9. Russian  (1.182)
 10. Afrikaans  (546)
 11. Turkish  (335)
 12. Italian  (324)
 13. Polish  (286)
 14. Dutch  (227)
 15. Lithuanian  (188)
 16. Romanian  (161)
 17. Czech  (159)
 18. Greek  (101)
 19. Arabic  (100)
 20. Vietnamese  (98)
 21. Croatian  (93)
 22. Ukrainian  (80)
 23. Norwegian  (74)
 24. Danish  (72)
 25. Slovak  (65)
 26. Slavic (Other)  (60)
 27. Hebrew  (46)
 28. Hungarian  (43)
 29. Finnish  (41)
 30. Serbo-Croatian  (39)
 31. Persian  (34)
 32. Malay  (22)
 33. Icelandic  (20)
 34. Welsh  (19)
 35. Hindi  (14)
 36. Armenian  (12)
 37. Thai  (12)
 38. Maori  (11)
 39. Basque  (11)
 40. Bengali  (9)
 41. Yiddish  (9)
 42. Gujarati  (7)
 43. Malayalam  (5)
 44. Macedonian  (5)
 45. Panjabi  (2)
 46. Tibetan  (2)
 47. Tagalog  (2)
 48. Germanic (Other)  (2)
 49. Burmese  (1)
 50. Navajo  (1)
 51. Iloko  (1)
 52. Albanian  (1)
 53. Syriac  (1)
 54. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Guha, Martin
 2. Elad, Michael
 3. Smith, William
 4. Koseska-Toszewa, Violetta
 5. Liu, Tianming

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...