skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 608  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Phát triển kinh tế bền vững là cứu cánh cho đồng nội tệ
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển kinh tế bền vững là cứu cánh cho đồng nội tệ

Thanh Loan

2011

Truy cập trực tuyến

2
Tăng trưởng kinh tế bền vững ở Việt Nam từ giải pháp kiềm chế nhập siêu
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tăng trưởng kinh tế bền vững ở Việt Nam từ giải pháp kiềm chế nhập siêu

Nguyễn Quốc Nghi

2011

Truy cập trực tuyến

3
Tăng trưởng kinh tế bền vững ở Việt Nam từ giải pháp kiềm chế nhập siêu
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tăng trưởng kinh tế bền vững ở Việt Nam từ giải pháp kiềm chế nhập siêu

Nguyễn Quốc Nghi

2011

Truy cập trực tuyến

4
Tăng trưởng kinh tế bền vững ở Việt Nam từ giải pháp kiềm chế nhập siêu
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tăng trưởng kinh tế bền vững ở Việt Nam từ giải pháp kiềm chế nhập siêu

Nguyễn Quốc Nghi

2011

Truy cập trực tuyến

5
Tiềm năng và cơ hội phát triển kinh tế bền vững ở Kiên Giang
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tiềm năng và cơ hội phát triển kinh tế bền vững ở Kiên Giang

Bùi Duy Hoàng

2009

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế bền vững tại khu vực Đông Bắc Bộ, Việt Nam

Hoàng Thị Thu -Trường Đại học Kinh tế & QTKD - Đại học Thái Nguyên ; PGS.TS hướng dẫn

2018

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Bảo vệ môi trường để phát triển kinh tế bền vững
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bảo vệ môi trường để phát triển kinh tế bền vững

Vũ Văn Trường

2010

Truy cập trực tuyến

8
Phát triển kinh tế bền vững thông qua phát triển các sản phẩm thân thiện
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển kinh tế bền vững thông qua phát triển các sản phẩm thân thiện

Bùi Văn Phú

2011

Truy cập trực tuyến

9
Tư duy kinh tế - yếu tố đột phá để phát triển kinh tế bền vững
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tư duy kinh tế - yếu tố đột phá để phát triển kinh tế bền vững

Nguyễn Chí Hải

2012

Truy cập trực tuyến

10
Đầu tư trực tiếp nước ngoài với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đầu tư trực tiếp nước ngoài với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam

Nguyễn Tiến Dũng

2018

Truy cập trực tuyến

11
Phát triển kinh tế bền vững trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển kinh tế bền vững trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Đỗ Phú Trần Tình

2009

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế bền vững trong hệ thống nông nghiệp trên địa bàn Huyện Đồng Hỷ - Tỉnh Thái Nguuyên kinh tế nông nghiệp

Nguyễn Thị Thu Huyền -Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh ; Đoàn Quang THiệu -TS hướng dẫn

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Cải cách thể chế - nhân tố hàng đầu cho tăng trưởng kinh tế bền vững ở các nền kinh tế chuyển đổi và kinh nghiệm cho Việt Nam
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cải cách thể chế - nhân tố hàng đầu cho tăng trưởng kinh tế bền vững ở các nền kinh tế chuyển đổi và kinh nghiệm cho Việt Nam

Nguyễn Trọng Hậu

2011

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng tới một nền kinh tế phát triển bền vững

Bùi Tất Thắng ; Lưu Đức Hải; Trần Hồng Quang

2014

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Về một mô hình phát triển kinh tế bền vững ở các nước ASEAN

Bùi Tất Thắng

1999 3 34 TC Thông tin lý luận

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Để kinh tế dịch vụ phát triển bền vững trong hội nhập kinh tế quốc tế
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Để kinh tế dịch vụ phát triển bền vững trong hội nhập kinh tế quốc tế

Trần Hữu Nam

2011

Truy cập trực tuyến

17
Để kinh tế dịch vụ phát triển bền vững trong hội nhập kinh tế quốc tế
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Để kinh tế dịch vụ phát triển bền vững trong hội nhập kinh tế quốc tế

Trần Hữu Nam

2011

Truy cập trực tuyến

18
Để kinh tế dịch vụ phát triển bền vững trong hội nhập kinh tế quốc tế
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Để kinh tế dịch vụ phát triển bền vững trong hội nhập kinh tế quốc tế

Trần Hữu Nam

2011

Truy cập trực tuyến

19
Về việc xây dựng mô hình phát triển kinh tế nhanh và bền vững của Việt Nam giai đoạn 2011-2020
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Về việc xây dựng mô hình phát triển kinh tế nhanh và bền vững của Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Bùi Tất Thắng

2011

Truy cập trực tuyến

20
Về việc xây dựng mô hình phát triển kinh tế nhanh và bền vững của Việt Nam giai đoạn 2011-2020
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Về việc xây dựng mô hình phát triển kinh tế nhanh và bền vững của Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Bùi Tất Thắng

2011

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 608  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Bộ sưu tập 

 1. Bộ sưu tập in  (318)
 2. Bộ sưu tập số  (266)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (6)
 2. 2000 đến 2004  (37)
 3. 2005 đến 2009  (129)
 4. 2010 đến 2015  (262)
 5. Sau 2015  (150)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (318)
 2. English  (23)
 3. Ojibwa  (1)
 4. French  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...