skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 11.620  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinh tế học

Begg David ; Fischer Stanley; Dornbusch Rudiger

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Kinh tế học
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinh tế học

David Begg

2007

Truy cập trực tuyến

3
Kinh tế học
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinh tế học

Begg David,Fischer Stanley,Dornbusch Rudiger

2007

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập kinh tế học

Ward Damian ; Begg David

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Từ điển kinh tế học hiện đại

Pearce David W.

1999

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinh tế học vi mô phần 2

Cao Thúy Xiêm ; Nguyễn Thị Tường Anh

Hà Nội Đại học Kính tế quốc dân 2012 Kinh tế học vi mô 90354

2012

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinh tế học vi mô giáo trình dùng trong các trường đại học cao đẳng khối kinh tế

Bộ giáo dục và đào tạo

2009

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Đa phiên bản

Giáo trình nguyên lý kinh tế học vi mô

Vũ Kim Dũng -chủ biên

Tìm thấy nhiều phiên bản
Xem 2 phiên bản

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinh tế học Giáo dục

Nguyễn Văn Hộ

2001

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Kinh tế học vi mô
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinh tế học vi mô

2010

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình kinh tế học vi mô

Nguyễn Đại Thắng

2005

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Luận cương kinh tế học trí thức

Bành Côn Minh

2000 8 56 TC Nghiên cứu lý luận

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập kinh tế học vi mô

Nguyễn Văn Dần -chủ biên

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập kinh tế học vi mô dùng cho học phần kinh tế học vi mô cơ sở

Nguyễn Văn Dần

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinh tế học vi mô lý thuyết - bài tập - thực hành

Cao Thúy Xiêm -chủ biên ; Nguyễn Thị Kim Chi; Hoàng Thanh Tuyền

2012

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinh tế học đại cương Dành cho khối kinh tế các trường kỹ thuật

Trần Thị Lan Hương

2009

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinh tế học vĩ mô

Trần Thị Mai Phương

2012

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinh tế học hài hước khám phá những khía cánh bất ngờ còn ẩn khuất của mọi hiện tượng xã hội từ quan điểm kinh tế học

Levitt Steven D. ; Jubner Stephen J; Nguyễn Thị Huyền Trang -dịch; Lê Tường Vân -hiệu đính

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Đa phiên bản

Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc theo giáo trình Kinh tế học vi mô: dùng trong các trường Đại học, Cao đẳng khối kinh tế

Phạm Văn Minh -chủ biên ; Hồ Đình Bảo; Đàm Thái Sơn

Tìm thấy nhiều phiên bản
Xem 3 phiên bản

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Từ điển kinh tế học Anh - Việt - Giải thích

Nguyễn Văn Ngọc

2001

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 11.620  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Bộ sưu tập 

 1. Bộ sưu tập in  (6.675)
 2. Bộ sưu tập số  (4.858)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (20)
 2. 1993 đến 1999  (147)
 3. 2000 đến 2006  (658)
 4. 2007 đến 2014  (5.611)
 5. Sau 2014  (4.677)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (6.654)
 2. English  (92)
 3. French  (7)
 4. German  (3)
 5. Arabic  (1)
 6. Italian  (1)
 7. Hindi  (1)
 8. Korean  (1)
 9. Chinese  (1)
 10. Portuguese  (1)
 11. Undetermined  (1)
 12. Spanish  (1)
 13. Finnish  (1)
 14. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Đỗ Thị Bắc
 2. Trần Chí Thiện
 3. Đỗ Anh Tài
 4. Đỗ Quang Quý
 5. Trần Đình Tuấn

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...