skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 259  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Hoạt động hợp tác pháp luật với nước ngoài liên quan đến việc đảm bảo quyền công dân dưới góc độ luật hành chính và tố tụng hành chính
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động hợp tác pháp luật với nước ngoài liên quan đến việc đảm bảo quyền công dân dưới góc độ luật hành chính và tố tụng hành chính

Phạm Hồng Quang

2011

Truy cập trực tuyến

2
Chế tài hành chính ở Việt Nam và kinh nghiệm của luật xử phạt hành chính Cộng hoà dân chủ nhân dân Trung Hoa
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chế tài hành chính ở Việt Nam và kinh nghiệm của luật xử phạt hành chính Cộng hoà dân chủ nhân dân Trung Hoa

Phạm Hồng Quang

2011

Truy cập trực tuyến

3
Nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức hành chính
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức hành chính

Nguyễn Quốc Sửu

2010

Truy cập trực tuyến

4
Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Somnith SY LI BOUN LIENG

2014

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tìm hiểu về phạm vi công chứng và chứng thực trong pháp luật hiện hành

Đặng Văn Khanh

2001 Tháng 8(160) 37 TC Nhà nước và pháp luật

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Hệ thống các quy định mới nhất về xử lý vi phạm hành chính Trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, lao động, môi trường, y tế, giao thông, an ninh, trật tự tập 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hệ thống các quy định mới nhất về xử lý vi phạm hành chính Trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, lao động, môi trường, y tế, giao thông, an ninh, trật tự tập 2

Lao động Xã hội Hà Nội Hệ thống các quy định mới nhất về xử lý vi phạm hành chính 93931

2014

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Hệ thống các quy định mới nhất về xử lý vi phạm hành chính Trong các lĩnh vực thương mại, kế toán, kiểm toán, xây dựng, thuế, hoá đơn, quản lý thị trường, hải quan tập 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hệ thống các quy định mới nhất về xử lý vi phạm hành chính Trong các lĩnh vực thương mại, kế toán, kiểm toán, xây dựng, thuế, hoá đơn, quản lý thị trường, hải quan tập 1

Lao động Xã hội Hà Nội Hệ thống các quy định mới nhất về xử lý vi phạm hành chính 93931

2014

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Văn bản pháp luật mới về khoa học công nghệ và môi trường Tập 3 Luật khoa học và công nghệ; Nghị quyết của Chính phủ về xây dựng và phát triển công nghiệp phần mềm giai đoạn 2000-2005; Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Nhà nước và chuyển giao công nghệ

Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Vụ Pháp chế

Văn bản pháp luật mới về khoa học công nghệ và môi trường 55364

2000

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ giữa trách nhiệm kỷ luật của công chức với các loại trách nhiệm pháp lý khác

Ngô Hải Phan

1997 113 16-23 TC Nhà nước và pháp luật

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bàn về vấn đề công chức Việt nam

Diệp Văn Sơn

1995 3(92) 07-14 TC Nhà nước và pháp luật

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Luật việc làm bộ Luật lao động, Luật công đoàn và các chính sách thi hành dành cho người lao động áp dụng năm 2014 3 steps to conquer the new TOEIC test tập 1

Kim Soyeong ; Quí Lâm; Kim Phượng

TP. Hồ Chí Minh Big step TOEIC: 3 steps to conquer the new TOEIC test 95380

2014

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Luật việc làm, Bộ luật lao động, Luật công đoàn và các chính sách thi hành dành cho người lao động áp dụng năm 2014
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Luật việc làm, Bộ luật lao động, Luật công đoàn và các chính sách thi hành dành cho người lao động áp dụng năm 2014

Quí Lâm,Kim Phượng

2014

Truy cập trực tuyến

13
Quyền được thông tin của công dân ở Việt Nam hiện nay
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quyền được thông tin của công dân ở Việt Nam hiện nay

Thái Thị Tuyết Dung

2014

Truy cập trực tuyến

14
Thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do công chức cơ quan hành chính nhà nước gây ra ở Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do công chức cơ quan hành chính nhà nước gây ra ở Việt Nam

Nguyễn Đỗ Kiên

2014

Truy cập trực tuyến

15
Vấn đề bảo đảm quyền công dân trong pháp luật về tạm giữ người theo thủ tục hành chính
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vấn đề bảo đảm quyền công dân trong pháp luật về tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Bùi Thị Đào

2011

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thử tìm hiểu một số quy phạm về cấm đoán trong pháp lệnh cán bộ và công chức

Nguyễn Hữu Khiển

1998 10 27 TC Thông tin lý luận

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Nghiên cứu công cụ điều hành chính sách tiền tệ trong điều kiện thực thi luật ngân hàng thời kỳ hội nhập
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu công cụ điều hành chính sách tiền tệ trong điều kiện thực thi luật ngân hàng thời kỳ hội nhập

Lê Văn Hải

2013

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Luật lưu trữ và hướng dẫn mới nhất về nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ - hành chính văn phòng

Quý Long -sưu tầm; Kim Thư -sưu tầm

2012

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kỹ năng, nghiệp vụ công tác tổ chức hành chính nhân sự dành cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp 2012

Thùy Linh -biên soạn và hệ thống hóa ; Việt Trình -sưu tầm và hệ thống hóa

2012

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Luật kiểm toán nhà nước sửa đổi năm 2015: các quy định mới về công tác thanh tra kiểm tra, kiểm toán tài chính trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kết quả 1 - 20 của 259  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Bộ sưu tập 

 1. Bộ sưu tập in  (215)
 2. Bộ sưu tập số  (25)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (16)
 2. 1998 đến 2003  (17)
 3. 2004 đến 2007  (123)
 4. 2008 đến 2012  (47)
 5. Sau 2012  (54)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (211)
 2. English  (16)
 3. Russian  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kim Soyeong
 2. Thùy Linh
 3. Park Won
 4. Việt Trinh
 5. Lê Huy Lâm

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...