skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.

Kết quả 1 - 20 của 452.636  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Hallidays introduction to functional grammar
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hallidays introduction to functional grammar

M.A.K. Halliday,Matthiessen Christian M. I. M

2014

Truy cập trực tuyến

2
Online learning and teaching in higher education
Online learning and teaching in higher education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Online learning and teaching in higher education

Shirley Bach ; Philip Haynes; Jennifer Lewis Smith

2007

Truy cập trực tuyến

3
Children Writing Stories
Children Writing Stories
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Children Writing Stories

Michael Armstrong ; Armstrong

2006

Truy cập trực tuyến

4
Engaging Education : Developing Emotional Literacy, Equity and Co-education
Engaging Education : Developing Emotional Literacy, Equity and Co-education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engaging Education : Developing Emotional Literacy, Equity and Co-education

Brian Matthews

2006

Truy cập trực tuyến

5
Network Learning for Educational Change
Network Learning for Educational Change
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Network Learning for Educational Change

Wiel O'Hair, Mary John Veugelers ; Mary John O'Hair; Wiel Veugelers

2005

Truy cập trực tuyến

6
E-Learning Groups and Communities
E-Learning Groups and Communities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-Learning Groups and Communities

David McConnell ; Society for Research into Higher Education.

2006

Truy cập trực tuyến

7
Doctoral Study in Contemporary Higher Education
Doctoral Study in Contemporary Higher Education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doctoral Study in Contemporary Higher Education

Howard Green ; Stuart Powell

2005

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thông tin khoa học xã hội

Truy cập trực tuyến

9
Problem-based learning online
Problem-based learning online
Problem-based learning online
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Problem-based learning online

Maggi Savin-Barden ; Maggi Savin-Baden; Kay Wilkie

2006

Truy cập trực tuyến

10
College Pathways to the Science Education Standards
College Pathways to the Science Education Standards
College Pathways to the Science Education Standards
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

College Pathways to the Science Education Standards

Eleanor D. Siebert ; William J McIntosh; Eleanor Dantzler Siebert

2001

Truy cập trực tuyến

11
How to Examine a Thesis
How to Examine a Thesis
How to Examine a Thesis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to Examine a Thesis

Lynne Pearce ; Rowena Murray

2005

Truy cập trực tuyến

12
Developing scientific literacy : using news media in the classroom
Developing scientific literacy : using news media in the classroom
Developing scientific literacy : using news media in the classroom
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing scientific literacy : using news media in the classroom

Ruth Jarman ; Billy McClune; Billy McLune

2007

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica

Truy cập trực tuyến

14
Facilitating reflective learning in higher education
Facilitating reflective learning in higher education
Facilitating reflective learning in higher education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facilitating reflective learning in higher education

Anne Brockbank ; Ian McGill

2007

Truy cập trực tuyến

15
Changing teaching and learning in the primary school
Changing teaching and learning in the primary school
Changing teaching and learning in the primary school
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changing teaching and learning in the primary school

Rosemary Webb

2006

Truy cập trực tuyến