skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.782  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Căn bản ngữ pháp tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu học Tập 2

Hà Nội NXB Hồng đức 2009 Căn bản ngữ pháp tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu học 70483

2009

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Đa phiên bản

Ngữ pháp Tiếng Việt Tập 1

Diệp Quang Ban; Hoàng Văn Thung

Tìm thấy nhiều phiên bản
Xem 3 phiên bản

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lý thuyết ngữ pháp hóa và thực trạng ngữ pháp hóa một số từ trong tiếng Việt

Trần Thị Nhàn

2009

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hiểu và dùng ngữ pháp tiếng Anh Quyển 1 Kiến thức cơ bản về ngữ pháp

Nguyễn Thuần Hậu -biên soạn

TP.Hồ Chí Minh NXB Văn hóa Sài Gòn 2006 Hiểu và dùng ngữ pháp tiếng Anh 74854

2006

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hiểu và dùng ngữ pháp tiếng Anh Quyển 2 Cách dùng các thì

Nguyễn Thuần Hậu -biên soạn

TP.Hồ Chí Minh NXB Văn hóa Sài Gòn 2006 Hiểu và dùng ngữ pháp tiếng Anh 74854

2006

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Học ngữ pháp tiếng Anh vui nhộn qua hình ảnh Tập 1

Trương Nguyễn Thanh Thảo

Hà Nội Từ điển Bách khoa 2008 Học ngữ pháp tiếng Anh vui nhộn qua hình ảnh 74872

2008

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hiểu và dùng ngữ pháp tiếng Anh Quyển 3 Câu và mệnh đề

Nguyễn Thuần Hậu -biên soạn

TP.Hồ Chí Minh NXB Văn hóa Sài Gòn 2006 Hiểu và dùng ngữ pháp tiếng Anh 74854

2006

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Căn bản ngữ pháp tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu học Tập 1

Hà Nội Hồng Đức 2009 Căn bản ngữ pháp tiếng Anh 86216

2009

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngữ pháp chức năng tiếng Việt Quyển 2 Ngữ đoạn và từ loại

Cao Xuân Hạo -chủ biên ; Nguyễn Văn Bằng; Hoàng Xuân Tâm; Bùi Tất Tươm

Hà Nội Giáo dục 2006 Ngữ pháp chức năng tiếng Việt 58881

2006

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngữ pháp tiếng Hoa

Trần Thị Thanh Liêm ; Nguyễn Bích Hằng

2005

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hiểu và dùng ngữ pháp tiếng Anh Quyển 4 Các loại câu và các loại mệnh đề

Nguyễn Thuần Hậu -biên soạn

TP.Hồ Chí Minh NXB Văn hóa Sài Gòn 2006 Hiểu và dùng ngữ pháp tiếng Anh 74854

2006

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngữ pháp tiếng Hàn

Hoàng Long ; Nguyễn Huân

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngữ pháp hán ngữ cổ và hiện đại

Trần Văn Chánh

2005

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngữ pháp tiếng Pháp trình độ nâng cao

Trần Chánh Nguyên ; Nguyễn Kim Khánh

2006

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Ngữ pháp tiếng Việt
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngữ pháp tiếng Việt

Nguyễn Văn Lộc -chủ biên; Nguyễn Mạnh Tiến

2017

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngữ pháp tiếng Anh

Mai Lan Hương ; Nguyễn Thanh Loan

2008

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Học ngữ pháp tiếng Anh vui nhộn

2009

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngữ pháp tiếng Việt

Nguyễn Hữu Quỳnh

2001

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngữ pháp tiếng Anh căn bản

The Windy -biên soạn ; Mỹ Hương -hiệu đính

2011

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những điểm ngữ pháp Anh văn căn bản

Trần Văn Diệm -biên soạn

1998

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 1.782  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Bộ sưu tập 

 1. Bộ sưu tập in  (1.314)
 2. Bộ sưu tập số  (396)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1986  (9)
 2. 1986 đến 1994  (15)
 3. 1995 đến 2001  (77)
 4. 2002 đến 2009  (874)
 5. Sau 2009  (706)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (1.262)
 2. English  (103)
 3. French  (16)
 4. Chinese  (3)
 5. Japanese  (3)
 6. Russian  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lê Huy Lâm
 2. Park Won
 3. Kim Soyeong
 4. Hoàng Hữu Bội
 5. Nguyễn Văn Lộc

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...