skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 80.988  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Understanding english pronunciation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding english pronunciation

Susan Boyer

2006

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pronunciation

Lewis, R.

The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics

Toàn văn sẵn có

3
Pronunciation
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pronunciation

Seidlhofer, Barbara

The Cambridge Guide to Teaching English to Speakers of Other Languages, pp.56-65

15 February 2001

Toàn văn sẵn có

4
Pronunciation
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pronunciation

Innamincka Talk: A grammar of the Innamincka dialect of Yandruwandha with notes on other dialects, 3, p.21

08 April 2015

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Multimedia-Assisted LINCS for Learning English Pronunciation

Hassan Saleh Mahdi

International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 01 May 2019, Vol.14(9), pp.105-118 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Content Analysis on Articles Related to English (L2) Pronunciation Teaching

Hismanoglu, Murat

Journal of Language and Linguistic Studies, 2019, Vol.15(2), p.633 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Researching pronunciation learning strategies: An overview and a critical look

Pawlak, Miroslaw ; Szyszka, Magdalena

Studies in Second Language Learning and Teaching, 2018, Vol.8(2), p.293(31) [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE USE OF MINIMAL PAIR TECHNIQUE IN TEACHING PRONUNCIATION AT THE SECOND YEAR STUDENTS OF SMAN 4 BANTIMURUNG

Indah Fadhilah Rahman

Eternal (English, Teaching, Learning & Research Journal), 01 December 2018, Vol.4(2), pp.276-287 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Researching pronunciation learning strategies: An overview and a critical look

Pawlak, Mirosław ; Szyszka, Magdalena

Studies in Second Language Learning and Teaching, 2018, Vol.VIII(2), pp.293-323 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research into Pronunciation Learning Strategies of Pre-service English Teachers

Yetkin, Ramazan

Eurasian Journal of Applied Linguistics, 2017, Vol.3(2), pp.287-295 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teacher's personality type and techniques of teaching pronunciation

Shabani, Karim ; Ghasemian, Atefeh

Cogent Education, 01 January 2017, Vol.4(1) [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Pronunciation
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pronunciation

Innamincka Talk: A grammar of the Innamincka dialect of Yandruwandha with notes on other dialects, 3, p.21

08 April 2015

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PRONUNCIATION

Science (New York, N.Y.), 19 June 1885, Vol.5(124), pp.508-9 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Pronunciation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pronunciation

Bechtel, John Hendricks

1917

Toàn văn sẵn có

15
PRONUNCIATION
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

PRONUNCIATION

Finnish Folk Poetry - Epic: An Anthology in Finnish and English, p.80

01 January 1978

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The value of phonetics and pronunciation teaching for advanced learners of English

Gwen Brekelmans

Linguistica, 01 December 2017, Vol.57(1) [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
English pronunciation in use
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

English pronunciation in use

Mark Hancock

2003

Truy cập trực tuyến

18
An introduction to French pronunciation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to French pronunciation

Glanville Price

2005

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pronunciation pegs.(teaching English as second language)(Author abstract)(Report)

Samuel, Carolyn

TESL Canada Journal, Spring, 2010, Vol.27(2) [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prior Pronunciation Knowledge Bootstraps Word Learning

Khia Anne Johnson ; Gloria Madeleine Mellesmoen ; Roger Yu-Hsiang Lo ; Bryan Gick ; Bryan Gick

Frontiers in Communication, 01 February 2018, Vol.3 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 80.988  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (18.507)
 2. Toàn văn trực tuyến (80.966)

Lọc kết quả

Bộ sưu tập 

 1. Bộ sưu tập in  (15)
 2. Bộ sưu tập số  (7)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (4.950)
 2. 1957 đến 1971  (640)
 3. 1972 đến 1986  (1.229)
 4. 1987 đến 2002  (11.956)
 5. Sau 2002  (57.406)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (70.015)
 2. Chinese  (7.952)
 3. French  (954)
 4. Korean  (886)
 5. German  (800)
 6. Japanese  (725)
 7. Spanish  (554)
 8. Portuguese  (363)
 9. Russian  (134)
 10. Arabic  (76)
 11. Italian  (50)
 12. Turkish  (46)
 13. Dutch  (38)
 14. Polish  (27)
 15. Czech  (24)
 16. Norwegian  (24)
 17. Ukrainian  (20)
 18. Greek  (19)
 19. Persian  (19)
 20. Romanian  (15)
 21. Slovak  (14)
 22. Hebrew  (13)
 23. Vietnamese  (10)
 24. Malay  (9)
 25. Finnish  (9)
 26. Lithuanian  (8)
 27. Yiddish  (7)
 28. Danish  (3)
 29. Hungarian  (3)
 30. Welsh  (2)
 31. Serbo-Croatian  (2)
 32. Maori  (2)
 33. Thai  (2)
 34. Burmese  (1)
 35. Armenian  (1)
 36. Icelandic  (1)
 37. Hindi  (1)
 38. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Demirezen, Mehmet
 2. Naik, Devang K
 3. Derwing, Tracey M.
 4. Azizifar, Akbar
 5. Yan, Yonghong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...