skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 8.372  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Tự Điển Chữ Nôm Trích Dẫn [new digitized version]
Material Type:
Trang web
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tự Điển Chữ Nôm Trích Dẫn [new digitized version]

Indomemoires

Mémoires d'Indochine

21 March 2016

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Từ điển bách khoa Việt Nam Tập 1 A- Đ

Hội đồng quốc gia chỉ đạo biên soạn từ điển bách khoa.

Hà nội Từ điển Bách Khoa 2000 Từ điển bách khoa Việt Nam 56134

2000

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Addressing Noncommunicable Disease on Short-Term Medical Trips: A Longitudinal Study of Hypertension Treatment in Santo Domingo

Hochheimer, Camille ; Khalid, Marwah ; Vy, Michelle ; Chang, Goldie ; Tu, Dien ; Ryan, Mark

Annals of Global Health, May 2017, Vol.83(3-4), pp.471-477 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systems and methods for communication protocol mapping

Do Tu Dien ; Nayar Kapil ; Liu Dong

10 June 2014

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Timestamp-based token revocation

Do Tu Dien ; Gammon Scott Peter ; Mcgregor John Andrew

10 February 2015

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method for document transmission

Meike Roger Charles ; Yach David Paul ; George Richard John ; Do Tu Dien

27 May 2014

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTÈME DE GESTION DE DOCUMENTS À L'AIDE D'UNE ÉMULATION D'IMPRIMANTE
DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM USING PRINTER EMULATION

Meike, Roger Charles ; Yach, David Paul ; George, Richard John ; Do, Tu Dien

11 October 2012

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHODS AND APPARATUS FOR MANAGING A DOCUMENT

Meike Roger Charles ; Yach David Paul ; George Richard John ; Do Tu Dien

29 November 2012

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Từ điển Việt - Anh Tập 1 A - K

Bùi Phụng

Từ điển Việt - Anh 55415

2000

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for discovering a dynamic address of a communication device

Oliver Brian Alexander ; George Richard John ; Do Tu Dien ; Gammon Scott Peter ; Nayar Kapil

09 August 2016

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR DISCOVERING A DYNAMIC ADDRESS OF A COMMUNICATION DEVICE

Oliver Brian Alexander ; George Richard John ; Do Tu Dien ; Gammon Scott Peter ; Nayar Kapil

09 May 2013

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Từ điển bách khoa kỹ thuật Anh - Việt khoảng 300.000 từ

Châu Văn Trung; Tạ Văn Hùng; Trịnh thanh Toản

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System und Verfahren zur Zuordnung von Kommunikationsprotokollen
Système et procédé de cartographie de protocole de communication
System and Method for Communication Protocol Mapping

Do, Tu Dien ; Nayar, Kapil ; Liu, Dong

15 May 2013

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

REVOCATION D'UN JETON FONDEE SUR UNE REFERENCE TEMPORELLE
TIMESTAMP-BASED TOKEN REVOCATION

Do, Tu Dien ; Gammon, Scott Peter ; Mcgregor, John Andrew

10 May 2013

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEMES ET METHODES DE MAPPAGE DE PROTOCOLE DE COMMUNICATION
SYSTEMS AND METHODS FOR COMMUNICATION PROTOCOL MAPPING

Do, Tu Dien ; Nayar, Kapil ; Liu, Dong

01 March 2016

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zeitstempelbasierte Token-Aufhebung
Révocation de jeton sur la base d'horodatage
Timestamp-Based Token Revocation

Do, Tu Dien ; Gammon, Scott Peter ; Mcgregor, John Andrew

15 May 2013

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System und Verfahren zur Zuordnung von Kommunikationsprotokollen
Système et procédé de cartographie de protocole de communication
System and Method for Communication Protocol Mapping

Do, Tu Dien ; Nayar, Kapil ; Liu, Dong

09 December 2015

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

REVOCATION D'UN JETON FONDEE SUR UNE REFERENCE TEMPORELLE
TIMESTAMP-BASED TOKEN REVOCATION

Do, Tu Dien ; Gammon, Scott Peter ; Mcgregor, John Andrew

10 October 2017

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEMS AND METHODS FOR COMMUNICATION PROTOCOL MAPPING

Do Tu Dien ; Nayar Kapil ; Liu Dong

21 August 2014

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zeitstempelbasierte Token-Aufhebung
Révocation de jeton sur la base d'horodatage
Timestamp-Based Token Revocation

Do, Tu Dien ; Gammon, Scott Peter ; Mcgregor, John Andrew

16 July 2014

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 8.372  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3.183)
 2. Toàn văn trực tuyến (4.507)

Lọc kết quả

Bộ sưu tập 

 1. Bộ sưu tập in  (2.585)
 2. Bộ sưu tập số  (1.280)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (2.124)
 2. 1957 đến 1972  (246)
 3. 1973 đến 1988  (193)
 4. 1989 đến 2005  (1.495)
 5. Sau 2005  (4.085)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (2.547)
 2. English  (2.115)
 3. German  (2.038)
 4. Dutch  (527)
 5. French  (138)
 6. Lithuanian  (52)
 7. Spanish  (45)
 8. Swedish  (21)
 9. Latin  (18)
 10. Portuguese  (13)
 11. Chinese  (13)
 12. Japanese  (11)
 13. Russian  (4)
 14. Polish  (4)
 15. Italian  (4)
 16. Danish  (4)
 17. Turkish  (3)
 18. Czech  (2)
 19. Bengali  (1)
 20. Arabic  (1)
 21. Korean  (1)
 22. Ukrainian  (1)
 23. Hindi  (1)
 24. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Võ Quang Lạp
 2. Hoàng, Minh Tụ ̛. Traducteur
 3. Not Available, Not Available
 4. Gia Linh
 5. Nguyễn, Tử Siêu. Traducteur

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...