skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 3.405  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tiến Hóa

Wikipedia, The Free Encyclopedia (English)

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tiến hóa

Nguyễn Trọng Lạng

2006

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

150 năm thuyết tiến hoá và Charles Darwin Kỷ yếu 2009 tập 2

Hà Nội Tri thức 2010 150 năm thuyết tiến hoá và Charles Darwin : Kỷ yếu 2009 79964

2010

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Đa phiên bản

Giáo trình Tiến Hóa

Nguyễn Xuân Viết

Tìm thấy nhiều phiên bản
Xem 2 phiên bản

5
Giáo trình tiến hóa
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình tiến hóa

2006

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EVOLUTIONARY MULTITASKING: A NEW OPTIMIZATION TECHNIQUE

Lại Thị Nhung ; Nguyễn Thị Hòa ; Phạm Văn Hạnh ; Lê Đăng Nguyên ; Lê Trọng Vĩnh

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt, 01 September 2018, Vol.8(3), pp.88-98 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR PREPARING A POROUS POLYIMIDE FILM AND A COMPOSITE MEMBRANE COMPRISING THE SAME

Wang Xin ; Nguyen Tien Hoa

02 February 2012

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimal Power Control and Load Balancing for Uplink Cell-Free Multi-User Massive MIMO

Nguyen, Tien Hoa ; Nguyen, The Khai ; Han, Huy Dung ; Nguyen, Van Duc

IEEE Access, 2018, Vol.6, pp.14462-14473 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A robust ICI suppression based on an adaptive equalizer for very fast time-varying channels in LTE-R systems

Cho, Hanbyeog ; Nguyen, Tien Hoa ; Nguyen, Huu Nghia ; Choi, Hyun-Kyun ; Choi, Jin-Kyu ; Ro, Soonghwan ; Nguyen, Van Duc

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2018, Vol.2018(1), pp.1-7 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resource Allocation for NOMA-Based D2D Systems Coexisting With Cellular Networks

Yoon, Taehyun ; Nguyen, Tien Hoa ; Nguyen, Xuan Tung ; Yoo, Daeseung ; Jang, Byungtae ; Nguyen, Van Duc

IEEE Access, 2018, Vol.6, pp.66293-66304 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AN APPLICATION OF FUZZY PARTICLE SWARM OPTIMIZATION FOR CUSTOMER ANALYSIS

Nguyễn Thị Như Na

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt, 01 June 2017, Vol.7(2), pp.247-261 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SECURE PERFORMANCE ANALYSIS OF ADAPTIVE ENERGY HARVESTING ENABLED RELAYING NETWORKS

Nguyen Xuan Viet ; Dao Thi Thu Thuy ; Le Si Phu ; Nguyen Hong Nhu ; NGO Tien Hoa ; Dinh-Thuan Do ; Miroslav Voznak

Journal of Engineering Science and Technology, 01 December 2018, Vol.13(12), pp.4039-4052 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid plasmonic nanosystem with controlled position of nanoemitters

Broussier, Aurélie ; Issa, Ali ; Le Cunff, Loïc O. ; Nguyen, Tien Hoa ; Dinh, Xuan Quyen ; Blaize, Sylvain ; Plain, Jérôme ; Jradi, Safi ; Couteau, Christophe ; Bachelot, Renaud

Applied Physics Letters, 22 April 2019, Vol.114(16) [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiuser Massive MIMO Systems With Time-Offset Pilots and Successive Interference Cancellation

Nguyen, The Khai ; Nguyen, Ha H ; Nguyen, Tien Hoa

IEEE Access, 2019, Vol.7, pp.132748-132762 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erosion and deposition processes from field experiments of hydrodynamics in the coastal mangrove area of Can Gio, Vietnam

Le Nguyen, Hoa Tien ; Vo Luong, Hong Phuoc

Oceanologia, April 2019, Vol.61(2), pp.252-264 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power Control for Sum Spectral Efficiency Optimization in MIMO-NOMA Systems With Linear Beamforming

Park, Seonggyoon ; Truong, Anh Quan ; Nguyen, Tien Hoa

IEEE Access, 2019, Vol.7, pp.10593-10605 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An ICI Suppression Analysis Testbed for Harbor Unmanned Ground Vehicle Deployment

Nguyen, Tien Hoa ; Nguyen, Thanh Hieu ; Yoon, Taehyun ; Jung, Woo-Sung ; Yoo, Daeseung ; Ro, Soonghwan

IEEE Access, 2019, Vol.7, pp.107757-107768 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi Band Gap Electronic Structure in CH3NH3PbI3

Ong, Khuong ; Nguyen, Tien ; Singh, David ; Sullivan, Michael

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Dec 2019, Vol.9(1) [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A time-domain estimation method of rapidly time-varying channels for OFDM-based LTE-R systems

Jin-Kyu Choi ; Van Duc Nguyen ; Hai Nam Nguyen ; Van Vinh Duong ; Tien Hoa Nguyen ; Hanbyeog Cho ; Hyun-Kyun Choi ; Seong-Gyoon Park

Digital Communications and Networks, 01 May 2019, Vol.5(2), pp.94-101 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influenza A H5N1 and HIV co-infection: case report.(Case report)(Case study)

Fox, Annette ; Horby, Peter ; Ha, Nguyen Hong ; Hoa, Le Nguyen Minh ; Lam, Nguyen Tien ; Simmons, Cameron ; Farrar, Jeremy ; Van Kinh, Nguyen ; Wertheim, Heiman

BMC Infectious Diseases, June 14, 2010, Vol.10, p.167 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 3.405  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (679)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.220)

Lọc kết quả

Bộ sưu tập 

 1. Bộ sưu tập in  (1.684)
 2. Bộ sưu tập số  (501)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1965  (66)
 2. 1965 đến 1983  (16)
 3. 1984 đến 1995  (75)
 4. 1996 đến 2007  (1.289)
 5. Sau 2007  (1.782)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (1.677)
 2. English  (1.057)
 3. Dutch  (23)
 4. Japanese  (14)
 5. German  (12)
 6. French  (10)
 7. Chinese  (9)
 8. Spanish  (6)
 9. Portuguese  (5)
 10. Korean  (3)
 11. Arabic  (2)
 12. Russian  (2)
 13. Italian  (2)
 14. Undetermined  (1)
 15. Javanese  (1)
 16. Finnish  (1)
 17. Hindi  (1)
 18. Danish  (1)
 19. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nguyễn Tiến Dũng
 2. Pradhan, Biswajeet
 3. Farrar, Jeremy
 4. Tien Bui, Dieu
 5. Thwaites, Guy

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...