skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 22.918  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn sử dụng Word 2003

Trần Văn Minh

2003

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bia Nghè Trường Giám

Đỗ Văn Minh

1995 2(279) 68-89 TC Nghiên cứu lịch sử

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phong tục cưới xin của người Ve tỉnh Quảng Nam-Đà nẵng

Nguyễn Văn Minh

1995 3(87) 74-81 TC Dân tộc học

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những sinh hoạt tôn giáo ma chay của người Ve ở tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng

Nguyễn Văn Minh

1996 3(91) 55-61 TC Dân tộc học

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Phân loại tùy bút
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân loại tùy bút

Trần Văn Minh

2009

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

1000 bài tập trọng tâm và điển hình môn toán tập 2 hình học - lượng giác

Hoàng Văn Minh

Hà Nội Đại học Sư phạm 2010 1000 bài tập trọng tâm và điển hình môn toán 80638

2010

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

1000 bài tập trọng tâm và điển hình môn toán tập 1 hình học - lượng giác

Hoàng Văn Minh

Đại học Sư phạm 2010 Hà Nội 1000 bài tập trọng tâm và điển hình môn toán 80638

2010

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tôn giáo tín ngưỡng của người Ve ở Việt Nam

Nguyễn Văn Minh

2009

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nhà ở Hà Nội trong tương lai

Văn Minh

1999 11 23 TC Con số và sự kiện

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

An Văn Minh ; Trần Hùng Cường

2014

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cây ngô nghiên cứu và sản xuất

Trần Văn Minh

2004

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

1000 bài tập trọng tâm và điển hình môn toán

Hoàng Văn Minh

2010

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Điều Bác Hồ quan tâm căn dặn nhiều nhất trong di chúc
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Điều Bác Hồ quan tâm căn dặn nhiều nhất trong di chúc

Ngô Văn Minh

2011

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Về việc xác định thẩm quyền xét xử các vụ án hành chính ở nước ta

Đinh Văn Minh

1996 4(18) 26-29 Quản lý Nhà nước (State Management Review)

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra góp phần cải cách hành chính

Đinh Văn Minh

1996 3(17) 14-18 Quản lý Nhà nước (State Management Review)

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ban hành đạo luật chống tham nhũng - một yêu cầu cấp bách

Đinh Văn Minh

1996 6(20) 27-30 Quản lý nhà nước (State management review)

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cần nhanh chóng hiện đại hoá công nghệ sản xuất gạch men

Ngô Văn Minh

1995 1 17 TC Hoạt động khoa học

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Động lực tài chính tiền tệ trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng kinh tế thị trường

Văn Minh

1995 2 TC Tài chính

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số ý kiến về biện pháp tạm giam trong bộ luật tố tụng hình sự

Văn Minh

1996 6(101) 31-34 TC Nhà nước và pháp luật

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đảo Phú Quốc-cần một cơ chế thoáng để làm giàu cho đất nước

Phạm Văn Minh

1997 3-4 155 TC Nghiên cứu châu Âu

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 22.918  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (10.459)
 2. Toàn văn trực tuyến (16.440)

Lọc kết quả

Bộ sưu tập 

 1. Bộ sưu tập in  (4.933)
 2. Bộ sưu tập số  (1.545)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1968  (50)
 2. 1968 đến 1981  (134)
 3. 1982 đến 1993  (402)
 4. 1994 đến 2006  (3.832)
 5. Sau 2006  (17.731)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (15.051)
 2. Vietnamese  (4.910)
 3. French  (281)
 4. German  (184)
 5. Japanese  (124)
 6. Spanish  (118)
 7. Portuguese  (76)
 8. Chinese  (72)
 9. Russian  (23)
 10. Dutch  (13)
 11. Korean  (11)
 12. Czech  (9)
 13. Italian  (7)
 14. Norwegian  (6)
 15. Catalan  (6)
 16. Undetermined  (5)
 17. Turkish  (5)
 18. Ukrainian  (5)
 19. Slovak  (4)
 20. Romanian  (2)
 21. Danish  (2)
 22. Hungarian  (1)
 23. Arabic  (1)
 24. Finnish  (1)
 25. Hindi  (1)
 26. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. NGO Minh Van
 2. Ngo, Minh Van
 3. Farrar, Jeremy
 4. Advanced Micro Devices, Inc
 5. Baker, Stephen

theo chủ đề:

 1. Medicine
 2. Humans
 3. Vietnam
 4. Female
 5. Biology

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...