skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 22.093  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn sử dụng Word 2003

Trần Văn Minh

2003

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Phân loại tùy bút
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân loại tùy bút

Trần Văn Minh

2009

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bia Nghè Trường Giám

Đỗ Văn Minh

1995 2(279) 68-89 TC Nghiên cứu lịch sử

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phong tục cưới xin của người Ve tỉnh Quảng Nam-Đà nẵng

Nguyễn Văn Minh

1995 3(87) 74-81 TC Dân tộc học

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những sinh hoạt tôn giáo ma chay của người Ve ở tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng

Nguyễn Văn Minh

1996 3(91) 55-61 TC Dân tộc học

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

1000 bài tập trọng tâm và điển hình môn toán tập 1 hình học - lượng giác

Hoàng Văn Minh

Đại học Sư phạm 2010 Hà Nội 1000 bài tập trọng tâm và điển hình môn toán 80638

2010

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

1000 bài tập trọng tâm và điển hình môn toán tập 2 hình học - lượng giác

Hoàng Văn Minh

Hà Nội Đại học Sư phạm 2010 1000 bài tập trọng tâm và điển hình môn toán 80638

2010

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tôn giáo tín ngưỡng của người Ve ở Việt Nam

Nguyễn Văn Minh

2009

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nhà ở Hà Nội trong tương lai

Văn Minh

1999 11 23 TC Con số và sự kiện

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

An Văn Minh ; Trần Hùng Cường

2014

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cây ngô nghiên cứu và sản xuất

Trần Văn Minh

2004

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

1000 bài tập trọng tâm và điển hình môn toán

Hoàng Văn Minh

2010

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Điều Bác Hồ quan tâm căn dặn nhiều nhất trong di chúc
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Điều Bác Hồ quan tâm căn dặn nhiều nhất trong di chúc

Ngô Văn Minh

2011

Truy cập trực tuyến

14
Bài giảng tạo giống cây trồng chuyên khoa 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài giảng tạo giống cây trồng chuyên khoa 2

Trần Văn Minh

2009

Truy cập trực tuyến

15
Nghiên cứu sản xuất phân bón hữu cơ có sự tham gia của nông dân từ các loại phụ phẩm nông nghiệp tại Lào Cai
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu sản xuất phân bón hữu cơ có sự tham gia của nông dân từ các loại phụ phẩm nông nghiệp tại Lào Cai

Đặng Văn Minh

2011

Truy cập trực tuyến

16
Cách làm tiêu bản vi sinh vật trong dạy học thực hành sinh học ở trường THPT
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cách làm tiêu bản vi sinh vật trong dạy học thực hành sinh học ở trường THPT

Biền Văn Minh

2011

Truy cập trực tuyến

17
Các biện pháp bảo đảm quyền được thông tin của công dân phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các biện pháp bảo đảm quyền được thông tin của công dân phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng

Đinh Văn Minh

2008

Truy cập trực tuyến

18
Các biện pháp bảo đảm quyền được thông tin của công dân phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng-Tập hợp các chuyên đề
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các biện pháp bảo đảm quyền được thông tin của công dân phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng-Tập hợp các chuyên đề

Đinh Văn Minh

2008

Truy cập trực tuyến

19
Nâng cao vai trò, hiệu quả của sổ bảo hiểm xã hội trong công tác quản lý thu và thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nâng cao vai trò, hiệu quả của sổ bảo hiểm xã hội trong công tác quản lý thu và thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

Kiều Văn Minh

2002

Truy cập trực tuyến

20
Xây dựng hệ thống thông tin địa lý thành phố Đà Nẵng phục vụ quản lý Nhà nước-DANAGIS. Giai đoạn I: Xây dựng một phần CSDL nền của hệ thống thông tin địa lý DANAGIS
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kết quả 1 - 20 của 22.093  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (9.519)
 2. Toàn văn trực tuyến (15.948)

Lọc kết quả

Bộ sưu tập 

 1. Bộ sưu tập in  (4.682)
 2. Bộ sưu tập số  (1.463)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1969  (28)
 2. 1969 đến 1981  (141)
 3. 1982 đến 1993  (423)
 4. 1994 đến 2006  (4.100)
 5. Sau 2006  (16.668)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (14.510)
 2. Vietnamese  (4.651)
 3. French  (265)
 4. German  (181)
 5. Spanish  (128)
 6. Japanese  (122)
 7. Portuguese  (82)
 8. Chinese  (74)
 9. Russian  (22)
 10. Undetermined  (13)
 11. Korean  (11)
 12. Dutch  (11)
 13. Czech  (9)
 14. Italian  (7)
 15. Norwegian  (5)
 16. Catalan  (5)
 17. Turkish  (5)
 18. Ukrainian  (5)
 19. Slovak  (4)
 20. Danish  (2)
 21. Hungarian  (1)
 22. Arabic  (1)
 23. Finnish  (1)
 24. Hindi  (1)
 25. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. NGO Minh Van
 2. Ngo, Minh Van
 3. Farrar, Jeremy
 4. Advanced Micro Devices, Inc
 5. Baker, Stephen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...