skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.

Kết quả 1 - 20 của 71  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chất lượng dịch vụ - một nhân tố quyết định sự sống còn của doanh nghiệp du lịch

Nguyễn Văn Đính

1997 19(tháng 7-8) 11-13 TC Kinh tế và phát triển

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đảng bộ vững mạnh tạo bệ phóng cho sự phát triển của công ty

Nguyễn Văn Định

1999 11 10 TC Xây dựng Đảng

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lý luận và thực tiễn quản lý giá phòng khách sạn ở nước ta hiện nay

Nguyễn Văn Đính

1999 32 42 TC kinh tế và phát triển

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số giải pháp phát triển du lịch Hà Nội

Nguyễn Văn Đính

2000 Tháng 12(số 42) 21 TC Kinh tế và phát triển

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các điều kiện cần thiết cho sự ra đời và hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán ở Việt Nam

Nguyễn Văn Định

2001 Tháng 9(Số 51) 43 TC Kinh tế & phát triển

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Nghiên cứu sử dụng đất bền vững và phát triển nông thôn vùng đồi núi Yên Châu, tỉnh Sơn La, Việt Nam
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng đất bền vững và phát triển nông thôn vùng đồi núi Yên Châu, tỉnh Sơn La, Việt Nam

Nguyễn Văn Đĩnh

2009

Truy cập trực tuyến

7
Nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội ở trường đại học Hà Tĩnh - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội ở trường đại học Hà Tĩnh - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn

Nguyễn Văn Đính

2012

Truy cập trực tuyến

8
Tăng cường quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật bảo quản hàng dự trữ quốc gia tại tổng cục dự trữ nhà nước
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tăng cường quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật bảo quản hàng dự trữ quốc gia tại tổng cục dự trữ nhà nước

Nguyễn Văn Định

2015

Truy cập trực tuyến

9
Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty nhiệt điện Cao Ngạn - TKV
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty nhiệt điện Cao Ngạn - TKV

Nguyễn Văn Định

2017

Truy cập trực tuyến

10
Giáo trình An sinh xã hội
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình An sinh xã hội

Nguyễn Văn Định

2008

Truy cập trực tuyến

11
Tăng cường quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật bảo quản hàng dự trữ quốc gia tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tăng cường quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật bảo quản hàng dự trữ quốc gia tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Nguyễn Văn Định

2015

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Đa phiên bản

Giáo trình bảo hiểm

Nguyễn Văn Định -chủ biên

Tìm thấy nhiều phiên bản
Xem 2 phiên bản

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bảng sống và tỷ lệ chủng quần của nhện rám vàng cam chanh

Nguyễn Thị Phương ; Nguyễn Văn Đĩnh

2000 3 (171) 3 TC Bảo vệ thực vật

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hiện tượng rám quả cam, quất và khả năng phòng ngừa

Nguyễn Thị Phương ; Nguyễn Văn Đĩnh

2000 1 (169) 9 TC Bảo vệ thực vật

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số kết quả nghiên cứu phòng chống ruồi đục lá cà chua, khoai tây

Nguyễn Văn Viên ; Nguyễn Văn Đĩnh

2001 2 (176) 12 TC Bảo vệ thực vật

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Giáo trình hướng dẫn du lịch
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình hướng dẫn du lịch

Nguyễn Văn Đính,Phạm Hồng Chương

1999

Truy cập trực tuyến

17
Giáo trình các chất điều hòa sinh trưởng thực vật
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình các chất điều hòa sinh trưởng thực vật

Nguyễn Như Khanh,Nguyễn Văn Đính

2014

Truy cập trực tuyến

18
Giáo trình lịch sử nghệ thuật. Tập 2: Từ chủ nghĩa ấn tượng đến cuối thé kỷ XX
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình lịch sử nghệ thuật. Tập 2: Từ chủ nghĩa ấn tượng đến cuối thé kỷ XX

Đặng Thái Hoàng,Nguyễn Văn Đỉnh

2012

Truy cập trực tuyến

19
Giáo trình lịch sử nghệ thuật - Tập 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình lịch sử nghệ thuật - Tập 1

Đặng Thái Hoàng,Nguyễn Văn Đỉnh

2013

Truy cập trực tuyến

20
Giáo trình lịch sử kiến trúc thế giới - Tập 2: thế kỷ XIX - thế kỷ XX
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình lịch sử kiến trúc thế giới - Tập 2: thế kỷ XIX - thế kỷ XX

Đặng Thái Hoàng,Nguyễn Văn Đỉnh

2013

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 71  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Bộ sưu tập 

 1. Bộ sưu tập in  (38)
 2. Bộ sưu tập số  (33)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (3)
 2. 2001 đến 2003  (3)
 3. 2004 đến 2006  (15)
 4. 2007 đến 2011  (25)
 5. Sau 2011  (30)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (66)
 2. Luận văn, luận án  (5)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nguyễn Văn Định
 2. Nguyễn Văn Đính
 3. Nguyễn Văn Đỉnh
 4. Nguyễn Đình Thi
 5. Đặng Thái Hoàng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...