skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.

Kết quả 1 - 20 của 427  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Học tiếng Anh qua tin tức
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Học tiếng Anh qua tin tức

Thanh

2012

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giá thép xây dựng thời gian tới?

Thanh

1995 11 8 TC Thị trường giá cả

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách thu một phần viện phí

Thanh

1995 7 11 TC Thị trường giá cả

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hãy giữ ấy "Vị ngọt" của mía đường

Thanh

1996 4 7 TC Thị trường giá cả

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tư duy nông nghiệp qua những trò diễn dân gian

Thanh

1996 Số 3 49 TC Văn hoá nghệ thuật

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Suy nghĩ về kiểm toán nội bộ trong việc hoàn thiện quản lý ngân sách thương mại

Thanh

1998 2 15 TC Kiểm toán

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sự tham dự của công nhân các xí nghiệp lớn của Nhật Bản vào quản lý sản xuất

Thanh

1997 1 56-59 TC Kinh tế Châu á Thái Bình Dương

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hằng Phương và thơ

Thanh

1998 11 76 TC Tác phẩm mới

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đền Độc Cước

Thanh

1998 1 (bộ mới) 14 TC Dân tộc và thời đại

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giá cả thị trường phân bón: Dự báo và giải pháp điều hành

Thanh

1998 10 13 TC Thị trường giá cả

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xuất khẩu hải sản-thực trạng và triển vọng

Thanh

1998 11 8 TC Thị trường giá cả

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tiêu thụ hết lúa gạo vụ đông xuân 1998-1999 một yêu cầu cấp bách hiện nay

Thanh

1999 Số 4 TC Thị trường giá cả

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải pháp hỗ trợ xuất khẩu thịt lợn

Thanh

1999 Số 9 TC Thị trường giá cả

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cự li đường bộ để tính cước BCVT

Thanh

1999 Số 4 TC Thị trường giá cả

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sản xuất và tiêu thụ tôn mạ trong nước, khó khăn và giải pháp

Thanh

1999 Số 3 TC Thị trường giá cả

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngành đường khó khăn ai gỡ?

Thanh

1999 Số 6 TC Thị trường giá cả

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trợ giá máy thu thanh bán cho vùng đặc biệt khó khăn ở miền núi. Kết quả và kiến nghị

Thanh

1999 Số 7 TC Thị trường giá cả

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tác dụng của rau trong việc chống ung thư

Thanh

1999 Tháng 4(105) 61 TC Toàn cảnh sự kiện & dư luận

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giao thông Đài Bắc

Thanh

1999 Tháng 4(105) 55 TC Toàn cảnh sự kiện & dư luận

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kiểm toán Nhà nước Đan Mạch

Thanh

2000 5 (27) 36 TC Kiểm toán

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 427  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Bộ sưu tập 

 1. Bộ sưu tập in  (271)
 2. Bộ sưu tập số  (156)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1995  (6)
 2. 1995 đến 2000  (9)
 3. 2001 đến 2005  (36)
 4. 2006 đến 2011  (224)
 5. Sau 2011  (135)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (323)
 2. Luận văn, luận án  (99)
 3. Bài báo  (4)
 4. Bài giảng  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Thanh Hà
 2. Nguyễn Thanh Hà
 3. Nguyễn Thị Thanh Hà
 4. Phạm Thanh Hà
 5. Lê Thanh Hà

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...