skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.

Kết quả 1 - 20 của 448.144  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

0 to 9

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

027.7 : Zeitschrift für Bibliothekskultur

Truy cập trực tuyến

3
08 Report on Organized Crime
08 Report on Organized Crime
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

08 Report on Organized Crime

2008

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

09 Profil : Rapport économique sur la production cinématographique et télévisuelle au Canada

2009

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

09 Profile: An Economic Report on the Canadian Film and Television Production Industr y

2009

Truy cập trực tuyến

6
09 Rapport sur le crime organisé
09 Rapport sur le crime organisé
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

09 Rapport sur le crime organisé

2009

Truy cập trực tuyến

7
09 Report on Organized Crime
09 Report on Organized Crime
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

09 Report on Organized Crime

2009

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

1-1 in Education: Current Practice, International Comparative Research Evidence and Policy Implications

Valiente

2010

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

1 + 1 trò chơi sáng tạo dành cho trẻ 2 - 3 tuổi

2008

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
The 1. 5 Billion People Question : Food, Vouchers, or Cash Transfers?
The 1. 5 Billion People Question : Food, Vouchers, or Cash Transfers?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 1. 5 Billion People Question : Food, Vouchers, or Cash Transfers?

Harold Alderman

Truy cập trực tuyến

11
1 Classical heritage and European identities
1 Classical heritage and European identities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

1 Classical heritage and European identities

Lærke Maria Andersen Funder

2019

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

1. desember

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

1. febrúar

Truy cập trực tuyến

14
1. Formulaic sequences: a drop in the ocean of constructions or something more significant?
1. Formulaic sequences: a drop in the ocean of constructions or something more significant?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

1. Formulaic sequences: a drop in the ocean of constructions or something more significant?

2018

Truy cập trực tuyến

15
1% le plus riche : L'exception québécoise
1% le plus riche : L'exception québécoise
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

1% le plus riche : L'exception québécoise

Nicolas Zorn

2017

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

1. maí - Akureyri

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

1. maí - Akureyri

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

1. maí - Hafnarfirði

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

1. maí - Hafnarfirði

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

1. maí - Reykjavík

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 448.144  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (285.021)

Lọc kết quả

Bộ sưu tập 

 1. Bộ sưu tập in  (102.095)
 2. Bộ sưu tập số  (61.233)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (773)
 2. 1957 đến 1972  (943)
 3. 1973 đến 1988  (3.531)
 4. 1989 đến 2005  (58.720)
 5. Sau 2005  (240.844)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (298.743)
 2. Tạp chí  (120.768)
 3. Luận văn, luận án  (26.335)
 4. Bài báo  (1.621)
 5. Bài giảng  (475)
 6. Khác  (158)
 7. Tài liệu nghe nhìn  (57)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (243.762)
 2. Vietnamese  (90.988)
 3. French  (17.778)
 4. Japanese  (14.069)
 5. German  (7.337)
 6. Spanish  (4.423)
 7. Portuguese  (2.293)
 8. Italian  (1.073)
 9. Chinese  (1.068)
 10. Icelandic  (750)
 11. Dutch  (587)
 12. Russian  (493)
 13. Catalan  (231)
 14. Korean  (185)
 15. Polish  (170)
 16. Hebrew  (161)
 17. Czech  (160)
 18. Danish  (146)
 19. Norwegian  (142)
 20. Indonesian  (123)
 21. Turkish  (115)
 22. Swedish  (102)
 23. Finnish  (83)
 24. Arabic  (77)
 25. Undetermined  (56)
 26. Ukrainian  (42)
 27. Romany  (39)
 28. Afrikaans  (39)
 29. Romanian  (35)
 30. Hungarian  (29)
 31. Greek  (26)
 32. Persian  (17)
 33. Thai  (15)
 34. Bulgarian  (14)
 35. Estonian  (12)
 36. Welsh  (12)
 37. Croatian  (11)
 38. Hindi  (7)
 39. Slovenian  (7)
 40. Serbian  (6)
 41. Azerbaijani  (5)
 42. Macedonian  (5)
 43. Malay  (5)
 44. Mongolian  (4)
 45. Byelorussian  (3)
 46. Albanian  (3)
 47. Lithuanian  (3)
 48. Basque  (2)
 49. Latin  (2)
 50. Latvian  (2)
 51. Tamil  (2)
 52. Swahili  (2)
 53. Rundi  (1)
 54. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nguyễn Minh Tân
 2. Graff, Del
 3. Vũ Tài Hoa
 4. Nguyễn Sinh Hùng
 5. Trần Diên Hiển

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...