skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 25.968  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
What Works in Conservation 2017
What Works in Conservation 2017
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Works in Conservation 2017

Sutherland

2017

Truy cập trực tuyến

2
Teaching for learning mathematics
Teaching for learning mathematics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching for learning mathematics

Rosamund Sutherland

2007

Truy cập trực tuyến

3
Perfect Youth : The Birth of Canadian Punk
Perfect Youth : The Birth of Canadian Punk
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perfect Youth : The Birth of Canadian Punk

Sam Sutherland

2012

Truy cập trực tuyến

4
Something Wiki
Something Wiki
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Something Wiki

Suzanne Sutherland

Truy cập trực tuyến

5
False Positive: Private Profit in Canada's Medical Laboratories
False Positive: Private Profit in Canada's Medical Laboratories
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

False Positive: Private Profit in Canada's Medical Laboratories

Ross Sutherland

2011

Truy cập trực tuyến

6
Under the Dusty Moon
Under the Dusty Moon
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Under the Dusty Moon

Suzanne Sutherland

2016

Truy cập trực tuyến

7
Philippines: Country Study
Philippines: Country Study
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Philippines: Country Study

Peter Sutherland

2012

Truy cập trực tuyến

8
Youth Volunteerism: Measuring the Benefits of Community Service Learning Programs: Report
Youth Volunteerism: Measuring the Benefits of Community Service Learning Programs: Report
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Youth Volunteerism: Measuring the Benefits of Community Service Learning Programs: Report

Dawn Sutherland

2006

Truy cập trực tuyến

9
Bénévolat chez les jeunes : évaluation des bienfaits de l'apprentissage par le biais du service communautaire : rapport de recherche
Bénévolat chez les jeunes : évaluation des bienfaits de l'apprentissage par le biais du service communautaire : rapport de recherche
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bénévolat chez les jeunes : évaluation des bienfaits de l'apprentissage par le biais du service communautaire : rapport de recherche

Dawn Sutherland

2006

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Participation, Pride, and Perseverance: English School Boards of Quebec ArtsSmarts Pilot Research Project Final Report (2010-2013)

Stephanie Sutherland

2014

Truy cập trực tuyến

11
How to Draw a Rhinoceros
How to Draw a Rhinoceros
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to Draw a Rhinoceros

Sutherland, Kate(

2016

Truy cập trực tuyến

12
Perspectives on School Algebra
Perspectives on School Algebra
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perspectives on School Algebra

R. Sutherland ; Rosamund Sutherland

2002

Truy cập trực tuyến

13
The Eloquence of Mary Astell
The Eloquence of Mary Astell
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Eloquence of Mary Astell

Christine M. Sutherland

2005

Truy cập trực tuyến

14
Paying for Hospital Services: A Hard Look at the Options
Paying for Hospital Services: A Hard Look at the Options
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paying for Hospital Services: A Hard Look at the Options

Jason M. Sutherland

2013

Truy cập trực tuyến

15
Integrated Funding
Integrated Funding
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrated Funding

Jason M. Sutherland

2017

Truy cập trực tuyến

16
Mécanismes de financement des hôpitaux : aperçu et options pour le Canada
Mécanismes de financement des hôpitaux : aperçu et options pour le Canada
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mécanismes de financement des hôpitaux : aperçu et options pour le Canada

Jason M. Sutherland

2011

Truy cập trực tuyến

17
Hospital Payment Mechanisms: An Overview and Options for Canada
Hospital Payment Mechanisms: An Overview and Options for Canada
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hospital Payment Mechanisms: An Overview and Options for Canada

Jason M. Sutherland

2011

Truy cập trực tuyến

18
Examen du rôle potentiel des incitations financières dans le financement des services de santé au Canada
Examen du rôle potentiel des incitations financières dans le financement des services de santé au Canada
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Examen du rôle potentiel des incitations financières dans le financement des services de santé au Canada

Jason M. Sutherland

2012

Truy cập trực tuyến

19
Funding Health and Social Care in Montréal, Québec: A Review of the Methods and the Potential Role of Incentives
Funding Health and Social Care in Montréal, Québec: A Review of the Methods and the Potential Role of Incentives
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Funding Health and Social Care in Montréal, Québec: A Review of the Methods and the Potential Role of Incentives

Jason M. Sutherland

2013

Truy cập trực tuyến

20
Reviewing the Potential Roles of Financial Incentives for Funding Healthcare in Canada
Reviewing the Potential Roles of Financial Incentives for Funding Healthcare in Canada
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviewing the Potential Roles of Financial Incentives for Funding Healthcare in Canada

Jason M. Sutherland

2012

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 25.968  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (8.384)
 2. Toàn văn trực tuyến (25.965)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (1.934)
 2. 1959 đến 1973  (884)
 3. 1974 đến 1988  (1.626)
 4. 1989 đến 2004  (7.301)
 5. Sau 2004  (14.086)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (16.919)
 2. German  (6.465)
 3. French  (823)
 4. Spanish  (102)
 5. Chinese  (92)
 6. Portuguese  (47)
 7. Finnish  (45)
 8. Japanese  (25)
 9. Norwegian  (23)
 10. Bokmål, Norwegian  (14)
 11. Korean  (13)
 12. Danish  (13)
 13. Italian  (11)
 14. Romanian  (6)
 15. Czech  (5)
 16. Russian  (5)
 17. Dutch  (5)
 18. Arabic  (4)
 19. Hungarian  (2)
 20. Polish  (2)
 21. Bulgarian  (1)
 22. Hindi  (1)
 23. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Sutherland, Mark
 2. Sutherland, John
 3. Sutherland, R
 4. Sutherland, William J
 5. Sutherland, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...