skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 23.995  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Forcibly displaced: toward a development approach supporting refugees, the internally displaced, and their hosts
Forcibly displaced: toward a development approach supporting refugees, the internally displaced, and their hosts
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forcibly displaced: toward a development approach supporting refugees, the internally displaced, and their hosts

World Bank

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Đa phiên bản

The Little Data Book on Private Sector Development

World Bank

Tìm thấy nhiều phiên bản
Xem 3 phiên bản

3
Material Type:
Đa phiên bản

Private Sector Development in Low-Income Countries

World Bank

Tìm thấy nhiều phiên bản
Xem 2 phiên bản

4
Material Type:
Đa phiên bản

The Little Data Book on Information and Communication Technology

World Bank

Tìm thấy nhiều phiên bản
Xem 3 phiên bản

5
Material Type:
Đa phiên bản

Making Transition Work for Everyone Poverty and Inequality in Europe and Central Asia

World Bank.

Tìm thấy nhiều phiên bản
Xem 2 phiên bản

6
Material Type:
Đa phiên bản

Vietnam Urbanization Review : Technical Assistance Report

World Bank

Tìm thấy nhiều phiên bản
Xem 2 phiên bản

7
Ukraine restoring growth with equity : participatory country economic memorandum
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ukraine restoring growth with equity : participatory country economic memorandum

World Bank ; World Bank.

1999

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
World Bank Atlas 2002
World Bank Atlas 2002
World Bank Atlas 2002
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

World Bank Atlas 2002

World Bank.

Truy cập trực tuyến

9
Trends in Corruption and Regulatory Burden in Eastern Europe and Central Asia
Trends in Corruption and Regulatory Burden in Eastern Europe and Central Asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trends in Corruption and Regulatory Burden in Eastern Europe and Central Asia

World Bank World Bank Publications ; World Bank.

2011

Truy cập trực tuyến

10
Investment Climate Reforms
Investment Climate Reforms
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investment Climate Reforms

World Bank World Bank

2015

Truy cập trực tuyến

11
Growth and Productivity in Agriculture and Agribusiness : Evaluative Lessons from World Bank Group Experience
Growth and Productivity in Agriculture and Agribusiness : Evaluative Lessons from World Bank Group Experience
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Growth and Productivity in Agriculture and Agribusiness : Evaluative Lessons from World Bank Group Experience

World Bank World Bank Publications ; World Bank.

2011

Truy cập trực tuyến

12
Poor Places, Thriving People
Poor Places, Thriving People
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poor Places, Thriving People

World Bank World Bank Publications ; World Bank.

2011

Truy cập trực tuyến

13
Kurdistan Region of Iraq
Kurdistan Region of Iraq
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kurdistan Region of Iraq

World Bank World Bank

Truy cập trực tuyến

14
World Bank Group Support to Public-Private Partnerships
World Bank Group Support to Public-Private Partnerships
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

World Bank Group Support to Public-Private Partnerships

World Bank World Bank

2015

Truy cập trực tuyến

15
Doing Business : Doing Business 2017 : Equal Opportunity for All
Doing Business : Doing Business 2017 : Equal Opportunity for All
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doing Business : Doing Business 2017 : Equal Opportunity for All

World Bank

2016

Truy cập trực tuyến

16
The Little Data Book 2016
The Little Data Book 2016
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Little Data Book 2016

World Bank

2001

Truy cập trực tuyến

17
The private sector and power generation in China
The private sector and power generation in China
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The private sector and power generation in China

World Bank.

2000

Truy cập trực tuyến

18
Infrastructure Initiative for Latin America and the Caribbean
Infrastructure Initiative for Latin America and the Caribbean
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Infrastructure Initiative for Latin America and the Caribbean

World Bank

1995

Truy cập trực tuyến

19
Little Data Book 2004
Little Data Book 2004
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Little Data Book 2004

World Bank

2004

Truy cập trực tuyến

20
Uganda
Uganda
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uganda

World Bank.

1993

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 23.995  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (16)
 2. Toàn văn trực tuyến (23.948)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1961  (25)
 2. 1961 đến 1982  (31)
 3. 1983 đến 1993  (131)
 4. 1994 đến 2005  (2.779)
 5. Sau 2005  (19.212)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (23.027)
 2. Spanish  (22)
 3. French  (15)
 4. Japanese  (2)
 5. Vietnamese  (2)
 6. Portuguese  (2)
 7. Polish  (1)
 8. Arabic  (1)
 9. German  (1)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. World Bank
 2. World Bank Group
 3. The World Bank
 4. Bank, World
 5. 世界銀行

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...