skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 24.204  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Đa phiên bản

Tanzania

World Bank.

Tìm thấy nhiều phiên bản
Xem 3 phiên bản

2
Material Type:
Đa phiên bản

Czech Republic: Enhancing the Prospects for Growth with Fiscal Stability

World Bank.

Tìm thấy nhiều phiên bản
Xem 2 phiên bản

3
Material Type:
Đa phiên bản

The World Bank Annual Report 2004

World Bank

Tìm thấy nhiều phiên bản
Xem 2 phiên bản

4
Material Type:
Đa phiên bản

China

World Bank.

Tìm thấy nhiều phiên bản
Xem 8 phiên bản

5
Material Type:
Đa phiên bản

Global Development Finance 2008

World Bank.

Tìm thấy nhiều phiên bản
Xem 2 phiên bản

6
Material Type:
Đa phiên bản

World Development Report 2015: Mind, Society, and Behavior

World Bank

Tìm thấy nhiều phiên bản
Xem 2 phiên bản

7
Material Type:
Đa phiên bản

Global Economic Prospects 2005 : Trade, Regionalism, and Development

World Bank

Tìm thấy nhiều phiên bản
Xem 2 phiên bản

8
Material Type:
Đa phiên bản

Uganda

World Bank.

Tìm thấy nhiều phiên bản
Xem 2 phiên bản

9
Material Type:
Đa phiên bản

A Guide to the World Bank

World Bank.

Tìm thấy nhiều phiên bản
Xem 2 phiên bản

10
Material Type:
Đa phiên bản

Poverty Reduction and the World Bank

World Bank.

Tìm thấy nhiều phiên bản
Xem 3 phiên bản

11
Material Type:
Đa phiên bản

Poland

World Bank.

Tìm thấy nhiều phiên bản
Xem 2 phiên bản

12
Material Type:
Đa phiên bản

India

World Bank.

Tìm thấy nhiều phiên bản
Xem 4 phiên bản

13
Material Type:
Đa phiên bản

Turkey

World Bank.

Tìm thấy nhiều phiên bản
Xem 2 phiên bản

14
Material Type:
Đa phiên bản

The World Bank Annual Report 2012

World Bank

Tìm thấy nhiều phiên bản
Xem 3 phiên bản

15
Material Type:
Đa phiên bản

World Development Report 1979

World Bank

Tìm thấy nhiều phiên bản
Xem 2 phiên bản

16
Material Type:
Đa phiên bản

Ukraine

World Bank.

Tìm thấy nhiều phiên bản
Xem 2 phiên bản

17
Material Type:
Đa phiên bản

The World Bank Annual Report 2014

World Bank

Tìm thấy nhiều phiên bản
Xem 2 phiên bản

18
Material Type:
Đa phiên bản

Slovak Republic

World Bank.

Tìm thấy nhiều phiên bản
Xem 2 phiên bản

19
Material Type:
Đa phiên bản

The World Bank Annual Report 2003

World Bank

Tìm thấy nhiều phiên bản
Xem 2 phiên bản

20
Material Type:
Đa phiên bản

Forcibly Displaced: Toward a Development Approach Supporting Refugees, the Internally Displaced, and Their Hosts

World Bank

Tìm thấy nhiều phiên bản
Xem 2 phiên bản

Kết quả 1 - 20 của 24.204  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (12)
 2. Toàn văn trực tuyến (24.156)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1961  (25)
 2. 1961 đến 1982  (30)
 3. 1983 đến 1993  (127)
 4. 1994 đến 2005  (2.806)
 5. Sau 2005  (20.151)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (23.284)
 2. Spanish  (20)
 3. French  (9)
 4. Japanese  (2)
 5. Vietnamese  (2)
 6. Portuguese  (2)
 7. Polish  (1)
 8. Arabic  (1)
 9. German  (1)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. World Bank
 2. World Bank Group
 3. Group, World Bank
 4. 世界銀行
 5. The World Bank

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...