skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dẫn luận ngôn ngữ học

Bùi Minh Toán chủ biên

2012

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

 • Nhan đề:
  Dẫn luận ngôn ngữ học
 • Tác giả: Bùi Minh Toán chủ biên
 • Chủ đề: Ngôn ngữ học -- giáo trình; Ngôn ngữ học; Dẫn luận ngôn ngữ học
 • Mô tả: Cuốn sách giới thiệu những khái niệm cơ bản và quan trọng nhất của ngôn ngữ học, phản ánh những thành tựu mới của ngôn ngữ học thế giới đã được nhiều người thừa nhận.
 • Nơi xuất bản: Hà Nội Đại học Sư phạm
 • Năm xuất bản: 2012
 • Định dạng: 190 tr. 24 cm..
 • Ngôn ngữ: Vietnamese
 • Phân loại DDC: 410.1 TOA
 • Nguồn: Bộ sưu tập in

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...