skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 84.544  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Lao
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lao

Taber's Cyclopedic Medical Dictionary

2013

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những văn bản hướng dẫn thi hành Bộ Luật lao động Tập 2

Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

Hà Nội Lao động 1996 Những văn bản hướng dẫn thi hành Bộ Luật lao động 98429

1996

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Lao
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lao

The American Heritage Abbreviations Dictionary

2007

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những vấn đề cần biết về Bộ luật lao động

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ban Kinh tế - Chính sách Xã hội

1996

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hệ thống tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh lao động và các quy định mới nhất về bảo hộ lao động an toàn, vệ sinh lao động tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp

Bộ lao động thương binh và xã hội

2008

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lao

Wikipedia, The Free Encyclopedia (English)

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hepatitis B vaccine response among infants born to hepatitis B surface antigen-positive women

Lao, Terence T ; Cheung, K.L ; Wong, Vincent

Vaccine, 01 January 2015, Vol.33(1), pp.15-16 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internet retailing and "free-riding" a post-Leegin antitrust analysis

Lao, Marina

Journal of Internet Law, March, 2011, Vol.14(9), p.1(11) [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE PERFECT IS THE ENEMY OF THE GOOD: THE ANTITRUST OBJECTIONS TO THE GOOGLE BOOKS SETTLEMENT

Lao, Marina

Antitrust Law Journal, 1 January 2012, Vol.78(2), pp.397-442 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atherosclerotic Renal Artery Stenosis—Diagnosis and Treatment

Lao, David ; Parasher, Punit S ; Cho, Kerry C ; Yeghiazarians, Yerem

Mayo Clinic Proceedings, 2011, Vol.86(7), pp.649-657 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In vivo modulation of hypoxia-inducible signaling by topographical helix mimetics

Lao, Brooke Bullock ; Grishagin, Ivan ; Mesallati, Hanah ; Brewer, Thomas F ; Olenyuk, Bogdan Z ; Arora, Paramjit S

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 27 May 2014, Vol.111(21), pp.7531-6 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of testis sperm extraction (TESE) and testis histology in the gender confirming surgery patient

Lao, M ; Honig, S.C

Fertility and Sterility, September 2016, Vol.106(3), pp.e132-e133 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hypoosmotic expression of Dunaliella bardawil ζ-carotene desaturase is attributed to a hypoosmolarity-responsive element different from other key carotenogenic genes

Lao, Yong-Min ; Xiao, Lan ; Luo, Li-Xin ; Jiang, Jian-Guo

Plant physiology, May 2014, Vol.165(1), pp.359-72 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional MRI investigation of verbal working memory in adults with anorexia nervosa

Lao-Kaim, N.P ; Giampietro, V.P ; Williams, S.C.R ; Simmons, A ; Tchanturia, K

European Psychiatry, May 2014, Vol.29(4), pp.211-218 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Laser printing hierarchical structures with the aid of controlled capillary-driven self-assembly

Hu, Yanlei ; Lao, Zhaoxin ; Cumming, Benjamin P ; Wu, Dong ; Li, Jiawen ; Liang, Haiyi ; Chu, Jiaru ; Huang, Wenhao ; Gu, Min

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 02 June 2015, Vol.112(22), pp.6876-81 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rubella seronegativity in antenatal screening – Is it influenced by the introduction of universal childhood rubella immunization?

Lao, Terence T ; Sahota, Daljit S ; Law, Lai-Wa ; Leung, Tak-Yeung

Vaccine, 11 September 2015, Vol.33(38), pp.4776-4781 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence of protective level of hepatitis B antibody 3 years after revaccination in HIV-infected children on antiretroviral therapy

Lao-Araya, Mongkol ; Puthanakit, Thanyawee ; Aurpibul, Linda ; Taecharoenkul, Sineenart ; Sirisanthana, Thira ; Sirisanthana, Virat

Vaccine, 2011, Vol.29(23), pp.3977-3981 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực trạng lao động - việc làm ở Việt Nam từ kết quả điều tra lao động - việc làm 2000

Bùi Huy Đáp ; Bộ Lao động - Thương binh và xã hội Trung tâm thông tin - thống kê lao động và xã hội

1995 6(38) TC Kinh tế thế giới

2001

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evidence for a functional role of epigenetically regulated midcluster HOXB genes in the development of Barrett esophagus

Di Pietro, Massimiliano ; Lao-Sirieix, Pierre ; Boyle, Shelagh ; Cassidy, Andy ; Castillo, Dani ; Saadi, Amel ; Eskeland, Ragnhild ; Fitzgerald, Rebecca C

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 05 June 2012, Vol.109(23), pp.9077-82 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein domain mimetics as in vivo modulators of hypoxia-inducible factor signaling

Kushal, Swati ; Lao, Brooke Bullock ; Henchey, Laura K ; Dubey, Ramin ; Mesallati, Hanah ; Traaseth, Nathaniel J ; Olenyuk, Bogdan Z ; Arora, Paramjit S

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 24 September 2013, Vol.110(39), pp.15602-7 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 84.544  trong Tất cả tài nguyên thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (38.953)
 2. Toàn văn trực tuyến (79.752)

Lọc kết quả

Bộ sưu tập 

 1. Bộ sưu tập in  (3.221)
 2. Bộ sưu tập số  (1.571)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (3.235)
 2. 1957 đến 1971  (861)
 3. 1972 đến 1986  (2.573)
 4. 1987 đến 2002  (8.482)
 5. Sau 2002  (67.190)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (70.517)
 2. Chinese  (7.172)
 3. Vietnamese  (3.208)
 4. German  (1.975)
 5. French  (1.913)
 6. Spanish  (1.321)
 7. Portuguese  (1.208)
 8. Japanese  (559)
 9. Korean  (197)
 10. Russian  (131)
 11. Italian  (105)
 12. Polish  (72)
 13. Dutch  (61)
 14. Catalan  (40)
 15. Turkish  (37)
 16. Romanian  (24)
 17. Czech  (19)
 18. Norwegian  (16)
 19. Lithuanian  (12)
 20. Danish  (12)
 21. Arabic  (8)
 22. Thai  (8)
 23. Icelandic  (8)
 24. Hungarian  (5)
 25. Slovak  (4)
 26. Finnish  (4)
 27. Greek  (3)
 28. Welsh  (3)
 29. Persian  (2)
 30. Maori  (2)
 31. Syriac  (1)
 32. Ukrainian  (1)
 33. Malay  (1)
 34. Hindi  (1)
 35. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lao, L.
 2. Lao, Lixing
 3. Lao Jiabin
 4. Lao, Oscar
 5. Phan Thị Lài

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...